Thứ tư, 06/07/2022     “Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như một mắt sáng, một mắt mờ” - Hồ Chí Minh
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Giao lưu, trao đổi chuyên môn giữa Khoa Lý luận chính trị (ĐH Phạm Văn Đồng) và Khoa Kinh tế chính trị (ĐH Kinh tế - Đại học Huế)
 Lịch tuần công tác 07, năm học 2017-2018 (Từ 04/09/2017 đến 10/09/2017)
 Khoa Lý luận chính trị tổ chức thành công Hội nghị CBVC năm học 2017 - 2018
 Thông báo về việc tổ chức Hội nghị công tác đào tạo năm học 2017 - 2018
 Lịch tuần 7, năm học 2017 - 2018
 Lịch trình khảo sát chính thức của đoàn đánh giá ngoài tại trường ĐH Phạm Văn Đồng
 Quan hệ Việt Nam - Lào (1930 - 2017)
 Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH, 13/3/2017
 TÓM TẮT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ
 Thông báo về việc tra cứu tài liệu trên phần mềm thư viện trực tuyến
 BỘ MÔN LÝ LUẬN CƠ SỞ
  
     Trưởng bộ môn: ThS. Đinh Thị Thúy Kiều

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị/

Chuyên ngành

Giảng dạy

Liên hệ

 

1

Ngô Thị Thùy Dung 1990 CN. Kinh tế chính trị

 

- Những NLCB của CN Mác - Lênin (HP2)

 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

0975567515

 

ngottdung@pdu.edu.vn

2

Đinh Thị Thúy Kiều 1987 ThS. Triết học

- Những NLCB của

CN Mác - Lênin (HP 1)

 

- Logic học

 

0914.772.552 

dttkieu@pdu.edu.vn

3

Trần Công Lượng 1964 GVC. ThS. CNXHKH Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

0905967361

 

tcluong@pdu.edu.vn

4

Cao Xuân Tín

1989

CN. Tư tưởng

Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh

0909623063

cxtin@pdu.edu.vn

 

 

 
Liên kết


KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tầng 4 Nhà Hiệu bộ - 509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 055.3835471                       Email: llct@pdu.edu.vn