Thứ tư, 06/07/2022     “Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như một mắt sáng, một mắt mờ” - Hồ Chí Minh
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Giao lưu, trao đổi chuyên môn giữa Khoa Lý luận chính trị (ĐH Phạm Văn Đồng) và Khoa Kinh tế chính trị (ĐH Kinh tế - Đại học Huế)
 Lịch tuần công tác 07, năm học 2017-2018 (Từ 04/09/2017 đến 10/09/2017)
 Khoa Lý luận chính trị tổ chức thành công Hội nghị CBVC năm học 2017 - 2018
 Thông báo về việc tổ chức Hội nghị công tác đào tạo năm học 2017 - 2018
 Lịch tuần 7, năm học 2017 - 2018
 Lịch trình khảo sát chính thức của đoàn đánh giá ngoài tại trường ĐH Phạm Văn Đồng
 Quan hệ Việt Nam - Lào (1930 - 2017)
 Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH, 13/3/2017
 TÓM TẮT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ
 Thông báo về việc tra cứu tài liệu trên phần mềm thư viện trực tuyến
 LÝ LỊCH KHOA HỌC

 Trang 2

 

   CN. Ngô Thị Thùy Dung
 Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 20, Phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng  Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 02553835471
 Di động: 0975567515
 Email: ngottdung@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

 

 ThS. Nguyễn Thị Thu Hạnh
 Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị
 Địa chỉ liên lạc: 152 Bà Triệu, Phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi,  tỉnh Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 02553835471
 Di động: 0908125526
 Email: ntthanh@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

 

 

 ThS. Phạm Thị Hồng
 Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị
 Địa chỉ liên lạc: 103 Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 02553835471
 Di động: 0986948489
 Email: pthong@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

 

  ThS. Đinh Thị Thúy Kiều
  Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị
  Địa chỉ liên lạc: Tổ 20 phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng  Ngãi
  Điện thoại cơ quan: 02553835471
  Di động: 0914772552
  Email: dttkieu@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

 

 
Các tin khác liên quan :

      .Lý lịch khoa học (2) 21:33 17/06/2017 [649]


 
Liên kết


KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tầng 4 Nhà Hiệu bộ - 509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 055.3835471                       Email: llct@pdu.edu.vn