Thứ năm, 21/06/2018     “Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như một mắt sáng, một mắt mờ” - Hồ Chí Minh
Tìm kiếm:    
 LÝ LỊCH KHOA HỌC

 Trang 2

   ThS. Nguyễn Thị Kim Anh
 Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 7, phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi, tỉnh  Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 38821313
 Di động: 0905684669
 Email: ntkanh@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

 

   CN. Ngô Thị Thùy Dung
 Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 20, Phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng  Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553835471
 Di động: 0975567515
 Email: ngottdung@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

 

 ThS. Nguyễn Thị Thu Hạnh
 Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị
 Địa chỉ liên lạc: 152 Bà Triệu, Phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi,  tỉnh Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553835471
 Di động: 0908125526
 Email: ntthanh@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

 

   ThS. Huỳnh Kim Hoa
 Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị
 Địa chỉ liên lạc: 07 Lê Thánh Tôn, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553835471
 Di động: 0914067050
 Email: hkhoa@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

 

 ThS. Phạm Thị Hồng
 Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị
 Địa chỉ liên lạc: 103 Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553835471
 Di động: 0986948489
 Email: pthong@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

 

 
Các tin khác liên quan :

      .Lý lịch khoa học (2) 21:33 17/06/2017 [165]


 
Liên kết


KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tầng 4 Nhà Hiệu bộ - 509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 055.3835471                       Email: llct@pdu.edu.vn