Thứ năm, 21/06/2018     “Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như một mắt sáng, một mắt mờ” - Hồ Chí Minh
Tìm kiếm:    


 NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

 LÝ LỊCH KHOA HỌC
     .Lý lịch khoa học (1)
     ______.Lý lịch khoa học (2)

 HỘI THẢO KHOA HỌC
 
Liên kết


KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tầng 4 Nhà Hiệu bộ - 509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 055.3835471                       Email: llct@pdu.edu.vn