Thứ năm, 21/06/2018     “Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như một mắt sáng, một mắt mờ” - Hồ Chí Minh
Tìm kiếm:    
 THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN
     Thông báo về kê khai công việc và nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017 13:27 29/05/2017 [437]
  
     Theo cuộc họp ngày 29/5/2017.

1. Kê khai công việc năm học 2016 - 2017

- Các thầy cô kê khai giờ theo mẫu 1 (tải biểu mẫu) và nộp về khoa: đến hết ngày 30/7/2017

- Trưởng bộ môn chịu trách nhiệm tổng hợp, rà soát theo mẫu 2 (tải biểu mẫu) để nộp về phòng Đào tạo: đến hết ngày 11/8/2017

2. Kê khai giờ nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017

- Các thầy, cô kê khai giờ NCKH và nộp về khoa: đến hết ngày 15/7/2017

- Trưởng bộ môn chịu trách nhiệm tổng hợp, rà soát để nộp về phòng QLKH và HTQT: trước ngày 30/7/2017.

 

 
Các tin khác liên quan :

      Họp chuyên môn tuần 41, năm học 2016-2017 15:29 03/05/2017 [204]


 
Liên kết


KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tầng 4 Nhà Hiệu bộ - 509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 055.3835471                       Email: llct@pdu.edu.vn