Thứ tư, 06/07/2022     “Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như một mắt sáng, một mắt mờ” - Hồ Chí Minh
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Giao lưu, trao đổi chuyên môn giữa Khoa Lý luận chính trị (ĐH Phạm Văn Đồng) và Khoa Kinh tế chính trị (ĐH Kinh tế - Đại học Huế)
 Lịch tuần công tác 07, năm học 2017-2018 (Từ 04/09/2017 đến 10/09/2017)
 Khoa Lý luận chính trị tổ chức thành công Hội nghị CBVC năm học 2017 - 2018
 Thông báo về việc tổ chức Hội nghị công tác đào tạo năm học 2017 - 2018
 Lịch tuần 7, năm học 2017 - 2018
 Lịch trình khảo sát chính thức của đoàn đánh giá ngoài tại trường ĐH Phạm Văn Đồng
 Quan hệ Việt Nam - Lào (1930 - 2017)
 Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH, 13/3/2017
 TÓM TẮT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ
 Thông báo về việc tra cứu tài liệu trên phần mềm thư viện trực tuyến
 LỊCH TUẦN
     Lịch tuần 7, năm học 2017 - 2018 12:02 03/09/2017 [655]

Lịch tuần công tác 07, năm học 2017-2018 (Từ 04/09/2017 đến 10/09/2017)

THỜI GIAN NỘI DUNG 
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI  04/09/2017
  Nghỉ bù Lễ Quốc khánh 02/9/2017 (Theo Thông báo số 1308/TB-ĐHPVĐ ngày 25/8/2017)    
               THỨ BA  05/09/2017
14h00

Họp Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Phạm Văn Đồng

TP: Cô Hoa, thầy Lộc, cô Thảo

  Phòng họp số 1 (A1)
Tầng 2, Cơ sở 509 PĐP
 
               THỨ TƯ 06/09/2017
08h00 

Hội nghị CBVC khoa Lý luận chính trị

TP: Đại biểu, toàn thể GV của khoa.

 

Phòng Trưởng Khoa      Tầng 4, nhà A1

       
               THỨ SÁU 08/09/2017
 07h30

Hội nghị công tác đào tạo năm học 2017-2018 

TP: Cô Hoa, cô Thu, Cô Hạnh

  Phòng họp số 2 (A1)
Tầng 5, Cơ sở 509 PĐP 
               THỨ BẢY  09/09/2017
       
               CHỦ NHẬT 10/09/2017    
       

 

 
Các tin khác liên quan :

      .Lịch tuần 1 - năm học 2017 - 2018 21:00 23/07/2017 [342]


 
Liên kết


KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tầng 4 Nhà Hiệu bộ - 509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 055.3835471                       Email: llct@pdu.edu.vn