Thứ năm, 28/09/2023     TRIẾT LÝ GIÁO DỤC: NHÂN VĂN - TRÍ TUỆ - BẢN LĨNH
Tìm kiếm:    
 


 Thông báo
 
 Giao lưu, trao đổi chuyên môn giữa Khoa Lý luận chính trị (ĐH Phạm Văn Đồng) và Khoa Kinh tế chính trị (ĐH Kinh tế - Đại học Huế)
 Khoa Lý luận chính trị tổ chức thành công Hội nghị CBVC năm học 2017 - 2018
 Thông báo về việc tổ chức Hội nghị công tác đào tạo năm học 2017 - 2018
 Lịch tuần 7, năm học 2017 - 2018
 Lịch trình khảo sát chính thức của đoàn đánh giá ngoài tại trường ĐH Phạm Văn Đồng
 Quan hệ Việt Nam - Lào (1930 - 2017)
 Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH, 13/3/2017
 TÓM TẮT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ
 Thông báo về việc tra cứu tài liệu trên phần mềm thư viện trực tuyến
 Thông báo về kê khai công việc và nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017
 TRIẾT LÝ GIÁO DỤC
     NHÂN VĂN - TRÍ TUỆ - BẢN LĨNH 10:55 07/03/2023 [475]
  
     Theo Quyết định số 472/QĐ-ĐHPVĐ ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

 Ý nghĩa của Triết lý: Khoa Lý luận chính trị hướng tới mục tiêu trang bị thế giới quan biện chứng, phương pháp luận khoa học, nhân sinh quan cách mạng cho sinh viên trường Đại học Phạm Văn Đồng. Từ đó, sinh viên phát triển tư duy, hoàn thiện phẩm chất đạo đức để đóng góp trí tuệ, bản lĩnh của mình vào công cuộc xây đựng đất nước.

* Nhân văn: Khoa Lý luận chính trị đặt vấn đề hình thành đạo đức, lối sống mới làm nền tảng hàng đầu trong việc giáo dục sinh viên; đào tạo nên những thế hệ sinh viên vừa hồng vừa chuyên, nêu cao tinh thần đoàn kết, sống khoan dung, chia sẻ, trách nhiệm.

* Trí tuệ: Khoa Lý luận chính trị hướng tới việc kết hợp giáo dục tư duy khoa học, phương pháp làm việc biện chứng với tri thức chuyên ngành; từ đó sinh viên có khả năng vận dụng hiệu quả các tri thức đó vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn.

* Bản lĩnh: Khoa Lý luận chính trị hướng tới đào tạo những thế hệ sinh viên có lập trường, có bản lĩnh trong giải quyết những khó khăn, thử thách của cuộc sống.

 

 
Liên kết

 


KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tầng 4 Nhà Hiệu bộ - 509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 055.3835471                       Email: llct@pdu.edu.vn