Thứ tư, 06/07/2022     “Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như một mắt sáng, một mắt mờ” - Hồ Chí Minh
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Giao lưu, trao đổi chuyên môn giữa Khoa Lý luận chính trị (ĐH Phạm Văn Đồng) và Khoa Kinh tế chính trị (ĐH Kinh tế - Đại học Huế)
 Lịch tuần công tác 07, năm học 2017-2018 (Từ 04/09/2017 đến 10/09/2017)
 Khoa Lý luận chính trị tổ chức thành công Hội nghị CBVC năm học 2017 - 2018
 Thông báo về việc tổ chức Hội nghị công tác đào tạo năm học 2017 - 2018
 Lịch tuần 7, năm học 2017 - 2018
 Lịch trình khảo sát chính thức của đoàn đánh giá ngoài tại trường ĐH Phạm Văn Đồng
 Quan hệ Việt Nam - Lào (1930 - 2017)
 Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH, 13/3/2017
 TÓM TẮT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ
 Thông báo về việc tra cứu tài liệu trên phần mềm thư viện trực tuyến

Thông tin chi tiết tại: https://www.facebook.com/pg/TuyensinhDaiHocPhamVanDong/posts/


 THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN
     Thông báo về việc tập huấn triển khai phần mềm quản lý văn bản iOffice dùng chung cho các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi
     ______Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ hè năm học 2017 - 2018
     ______Thông báo về kê khai công việc và nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017
     ______Họp chuyên môn tuần 41, năm học 2016-2017

 TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
     Giao lưu, trao đổi chuyên môn giữa Khoa Lý luận chính trị (ĐH Phạm Văn Đồng) và Khoa Kinh tế chính trị (ĐH Kinh tế - Đại học Huế)
     ______Khoa Lý luận chính trị tổ chức thành công Hội nghị CBVC năm học 2017 - 2018

 LỊCH CÔNG TÁC
     Lịch tuần công tác 01, năm học 2017-2018 (Từ 24/07/2017 đến 30/07/2017)
     ______Lịch tuần công tác 07, năm học 2017-2018 (Từ 04/09/2017 đến 10/09/2017)
 
Liên kết


KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tầng 4 Nhà Hiệu bộ - 509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 055.3835471                       Email: llct@pdu.edu.vn