Thứ ba, 19/06/2018     “Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như một mắt sáng, một mắt mờ” - Hồ Chí Minh
Tìm kiếm:    
 BIỂU MẪU
     Mã học phần khoa Lý luận chính trị 15:02 27/07/2017 [202]

 

 
Các tin khác liên quan :

      Biểu mẫu bình xét ABC 17:51 29/04/2017 [122]


      Mẫu kê giờ NCKH của giảng viên 17:49 29/04/2017 [65]


      Danh sách, biểu mẫu nhập điểm (file Excel) của các lớp học phần bắt buộc (môn chung) HKII 2016-2017 16:33 29/04/2017 [98]


 
Liên kết


KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tầng 4 Nhà Hiệu bộ - 509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 055.3835471                       Email: llct@pdu.edu.vn