Thứ hai, 18/01/2021    
Tìm kiếm:    
 THỜI KHÓA BIỂU
     Thời khóa biểu Khoa Cơ bản học kỳ hè, NH 2016-2017 (Cập nhật 01/6/2017) 14:46 01/06/2017 [1759]
  
     Thời Khóa biểu có một số thay đổi (Màu mực đỏ) từ ngày 05/6/2017. Thầy Cô giáo và HSSV theo dõi thực hiện. Mọi thắc mắc liên hệ giáo vụ Khoa Cơ bản.

 Xem thời khóa biểu áp dụng từ 05/6/2017

Khoa Cơ bản
 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu Khoa Cơ bản học kỳ hè, NH 2016-2017 (Cập nhật 21/5/2017) 20:57 21/05/2017 [899]


      Thời khóa biểu Khoa Cơ bản học kỳ hè, NH 2016-2017 21:48 13/05/2017 [947]


      Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017) 22:38 24/03/2017 [793]


      Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017) 11:00 15/03/2017 [714]


      Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017) 22:30 01/03/2017 [791]


      Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 16/01 đến 22/01/2017) 22:25 12/01/2017 [1038]


      Thời khóa biểu và phân phòng Khoa Cơ bản (từ ngày 09/01/2017) 10:26 07/01/2017 [769]


      Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 05/12 đến 11/12/2016) 10:12 01/12/2016 [1181]


      Thời khóa biểu và phân phòng học (áp dụng từ ngày 10/10/2016) 21:02 06/10/2016 [1076]


      Thời khóa biểu và phân phòng học (áp dụng từ ngày 03/10/2016) 20:26 28/09/2016 [905]


      Thời khóa biểu và phân phòng học mới nhất (áp dụng từ ngày 12/9/2016, có điều chỉnh phòng học) 20:35 08/09/2016 [1259]


      Thời khóa biểu và phân phòng học mới nhất (áp dụng từ ngày 05/9/2016) 14:12 02/09/2016 [1005]


      Thời khóa biểu và phân phòng học mới nhất (áp dụng từ ngày 15/8/2016) 21:00 14/08/2016 [907]


      Thời khóa biểu học kì I năm học 2016-2017 (Cập nhật 04/8/2016) 21:29 01/08/2016 [1524]


      Thời khóa biểu lớp DVL15 (liên thông) năm 2016 (Áp dụng từ 13/6/2016) 10:06 09/06/2016 [885]

       Thời khóa biểu các lớp hè năm 2016 (Áp dụng từ 13/6/2016) 09:56 09/06/2016 [843]
       Thời khóa biểu các lớp hè năm 2016 (Cập nhật 03/6/2016) 21:20 31/05/2016 [1072]
       Thời khóa biểu lớp ĐHSP Vật lý (DVL15) 20:27 16/05/2016 [962]
       Thời khóa biểu Khoa Cơ bản HKII 2015-2016 (Áp dụng từ ngày 09/05/2016) 22:01 04/05/2016 [992]
       Thời khóa biểu Khoa Cơ bản HKII 2015-2016 (Áp dụng từ ngày 25/04/2016) 17:09 19/04/2016 [956]
       Thời khóa biểu Khoa Cơ bản HKII 2015-2016 (Áp dụng từ ngày 18/04/2016) 15:16 15/03/2016 [1178]
       Thời khóa biểu Khóa 15 (Áp dụng từ ngày 18/01/2016) 10:13 13/01/2016 [1335]
       Thời khóa biểu và lịch học thỉnh giảng môn Cơ học lượng tử 14:42 02/11/2015 [1446]
       Thời khóa biểu và lịch học thỉnh giảng môn Cơ học lý thuyết 15:48 24/10/2015 [1299]
       Thời khóa biểu học kỳ I khoa Cơ bản năm học 2015-2016 07:05 05/08/2015 [2279]
       Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2014-2015 (K14 - áp dụng từ ngày 19/01/2015) 21:27 18/01/2015 [1887]


 Thông báo
 
 Lịch tuần công tác 49, năm học 2016-2017 (Từ 26/06/2017 đến 02/07/2017)
 Lịch tuần công tác 48, năm học 2016-2017 (Từ 19/06/2017 đến 25/06/2017)
 Thông báo về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia làm công tác thi THPT Quốc gia năm 2017
 Lịch tuần công tác 47, năm học 2016-2017 (Từ 12/06/2017 đến 18/06/2017)
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2016-2017 (Từ 05/06/2017 đến 11/06/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản học kỳ hè, NH 2016-2017 (Cập nhật 01/6/2017)
 Thông báo công việc tuần 45 (từ ngày 29/5/2017)
  Danh sách lớp chính thức, thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2016-2017
 Quỹ Nafosted: Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật đợt 2 năm 2017
 Lịch tuần công tác 45, năm học 2016-2017 (Từ 29/05/2017 đến 04/06/2017)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2016-2017 (Từ 05/06/2017 đến 11/06/2017)
  GIỚI THIỆU TỔ CM GIÁO DỤC THỂ CHẤT - QUỐC PHÒNG, AN NINH
 Các biểu mẫu dành cho sinh viên
 Khoa Cơ bản tổ chức Tổng kết khóa ĐH K13, CĐ K14 và TCCN K15 tốt nghiệp năm 2017
 Thông báo công việc tuần 45 (từ ngày 29/5/2017)
 Lịch tuần công tác 45, năm học 2016-2017 (Từ 29/05/2017 đến 04/06/2017)
 Lịch tuần công tác 44, năm học 2016-2017 (Từ 22/05/2017 đến 28/05/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản học kỳ hè, NH 2016-2017 (Cập nhật 21/5/2017)
 Chương trình đào tạo Cao đẳng sư phạm Toán học
 Chương trình đào tạo Đại học sư phạm vật lý

 Tin mới nhất
 
 Lịch tuần công tác 49, năm học 2016-2017 (Từ 26/06/2017 đến 02/07/2017)
 Lý lịch khoa học giảng viên Khoa Cơ bản
 Lịch tuần công tác 48, năm học 2016-2017 (Từ 19/06/2017 đến 25/06/2017)
 Thông báo về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia làm công tác thi THPT Quốc gia năm 2017
 Lịch tuần công tác 47, năm học 2016-2017 (Từ 12/06/2017 đến 18/06/2017)
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2016-2017 (Từ 05/06/2017 đến 11/06/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản học kỳ hè, NH 2016-2017 (Cập nhật 01/6/2017)
  GIỚI THIỆU TỔ CM GIÁO DỤC THỂ CHẤT - QUỐC PHÒNG, AN NINH
 Các biểu mẫu dành cho sinh viên
 Khoa Cơ bản tổ chức Tổng kết khóa ĐH K13, CĐ K14 và TCCN K15 tốt nghiệp năm 2017
BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY