Chủ nhật, 26/03/2017    
Tìm kiếm:    
 LỊCH THI - PHÒNG HỌC
      Lịch thi học kỳ I, năm học 2016-2017 (Đợt 2, Cập nhật bổ sung 22.12.2016) 21:46 25/12/2016 [415]
  
     Thầy Cô giáo và HSSV theo dõi thực hiện. Mọi thắc mắc liên hệ giáo vụ Khoa Cơ bản.

 Xem lịch thi cập nhật tại đây

Khoa Cơ bản
 
Các tin khác liên quan :

      Lịch thi học kỳ I, năm học 2016-2017 (Đợt 2) 21:59 07/12/2016 [386]


      Lịch thi K14, 15 HKI, NH 2016-2017 (Cập nhật 16/11/2016) 20:31 16/11/2016 [465]


      Lịch thi K14, 15 HKI, NH 2016-2017 10:28 07/11/2016 [502]


       Lịch thi học kỳ hè, năm học 2015-2016 (Cập nhật ngày 25/7/2016) 10:37 25/07/2016 [591]


      Lịch thi lại lần 2 lớp TTD15 10:01 20/07/2016 [297]


       Lịch thi học kỳ hè, năm học 2015-2016 (Có thay đổi, Có thông tin phòng thi) 16:45 18/07/2016 [346]


      Lịch thi học kỳ hè, năm học 2015-2016 20:40 12/07/2016 [253]


      Lịch thi học kỳ II, năm học 2015-2016 (Cập nhật 6/3/2016) 21:35 30/03/2016 [862]


       Lịch thi Học kỳ II, năm học 2013-2014 06:15 10/04/2014 [3421]


      Lịch thi môn riêng Học kỳ I, năm học 2013-2014 12:21 22/11/2013 [1700]


      Bố trí phòng học năm học 2013-2014 (cập nhật 19.8.2013) 14:02 28/08/2013 [1078]


      Bố trị phòng học năm học 2012 - 2013 09:24 18/10/2012 [1909] Thông báo
 
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)
 Lịch tuần công tác 32, năm học 2016-2017 (Từ 27/02/2017 đến 05/03/2017)
 Lịch tuần công tác 31, năm học 2016-2017 (Từ 20/02/2017 đến 26/02/2017)
 Lịch tuần công tác 30, năm học 2016-2017 (Từ 13/02/2017 đến 19/02/2017) (Có điều chỉnh)
 Lịch tuần công tác 29, năm học 2016-2017 (Từ 06/02/2017 đến 12/02/2017)
 Lịch tuần công tác 28, năm học 2016-2017 (Từ 30/01/2017 đến 05/02/2017)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)
 Lịch tuần công tác 32, năm học 2016-2017 (Từ 27/02/2017 đến 05/03/2017)
 Lịch tuần công tác 31, năm học 2016-2017 (Từ 20/02/2017 đến 26/02/2017)
 Lịch tuần công tác 30, năm học 2016-2017 (Từ 13/02/2017 đến 19/02/2017) (Có điều chỉnh)
 Lịch tuần công tác 29, năm học 2016-2017 (Từ 06/02/2017 đến 12/02/2017)
 Lịch tuần công tác 28, năm học 2016-2017 (Từ 30/01/2017 đến 05/02/2017)

 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)
 Lịch tuần công tác 32, năm học 2016-2017 (Từ 27/02/2017 đến 05/03/2017)
 Lịch tuần công tác 31, năm học 2016-2017 (Từ 20/02/2017 đến 26/02/2017)
 Lịch tuần công tác 30, năm học 2016-2017 (Từ 13/02/2017 đến 19/02/2017) (Có điều chỉnh)
 Lịch tuần công tác 29, năm học 2016-2017 (Từ 06/02/2017 đến 12/02/2017)
 Lịch tuần công tác 28, năm học 2016-2017 (Từ 30/01/2017 đến 05/02/2017)
BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY