Thứ ba, 25/04/2017    
Tìm kiếm:    
 LỊCH THI - PHÒNG HỌC
     Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017 21:25 31/03/2017 [464]
  
     Thầy Cô giáo và HSSV theo dõi thực hiện. Mọi thăc mắc liên hệ giáo vụ Khoa Cơ bản

 Xem lịch thi tại đây

Khoa Cơ bản
 
Các tin khác liên quan :

       Lịch thi học kỳ I, năm học 2016-2017 (Đợt 2, Cập nhật bổ sung 22.12.2016) 21:46 25/12/2016 [478]


      Lịch thi học kỳ I, năm học 2016-2017 (Đợt 2) 21:59 07/12/2016 [405]


      Lịch thi K14, 15 HKI, NH 2016-2017 (Cập nhật 16/11/2016) 20:31 16/11/2016 [482]


      Lịch thi K14, 15 HKI, NH 2016-2017 10:28 07/11/2016 [525]


       Lịch thi học kỳ hè, năm học 2015-2016 (Cập nhật ngày 25/7/2016) 10:37 25/07/2016 [606]


      Lịch thi lại lần 2 lớp TTD15 10:01 20/07/2016 [312]


       Lịch thi học kỳ hè, năm học 2015-2016 (Có thay đổi, Có thông tin phòng thi) 16:45 18/07/2016 [362]


      Lịch thi học kỳ hè, năm học 2015-2016 20:40 12/07/2016 [263]


      Lịch thi học kỳ II, năm học 2015-2016 (Cập nhật 6/3/2016) 21:35 30/03/2016 [876]


      Lịch thi môn riêng Học kỳ I, năm học 2013-2014 12:21 22/11/2013 [1715]


      Bố trị phòng học năm học 2012 - 2013 09:24 18/10/2012 [1916]



 Thông báo
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)
 Lịch tuần công tác 32, năm học 2016-2017 (Từ 27/02/2017 đến 05/03/2017)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Thông báo v/v đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2018
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)

 Tin mới nhất
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Thông báo v/v đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2018
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)
BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY