Thứ sáu, 26/05/2017    
Tìm kiếm:    
 LỊCH THI - PHÒNG HỌC
     Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017 21:25 31/03/2017 [978]
  
     Thầy Cô giáo và HSSV theo dõi thực hiện. Mọi thăc mắc liên hệ giáo vụ Khoa Cơ bản

 Xem lịch thi tại đây

Khoa Cơ bản
 
Các tin khác liên quan :

       Lịch thi học kỳ I, năm học 2016-2017 (Đợt 2, Cập nhật bổ sung 22.12.2016) 21:46 25/12/2016 [519]


      Lịch thi học kỳ I, năm học 2016-2017 (Đợt 2) 21:59 07/12/2016 [425]


      Lịch thi K14, 15 HKI, NH 2016-2017 (Cập nhật 16/11/2016) 20:31 16/11/2016 [500]


      Lịch thi K14, 15 HKI, NH 2016-2017 10:28 07/11/2016 [545]


       Lịch thi học kỳ hè, năm học 2015-2016 (Cập nhật ngày 25/7/2016) 10:37 25/07/2016 [626]


      Lịch thi lại lần 2 lớp TTD15 10:01 20/07/2016 [335]


       Lịch thi học kỳ hè, năm học 2015-2016 (Có thay đổi, Có thông tin phòng thi) 16:45 18/07/2016 [390]


      Lịch thi học kỳ hè, năm học 2015-2016 20:40 12/07/2016 [281]


      Lịch thi học kỳ II, năm học 2015-2016 (Cập nhật 6/3/2016) 21:35 30/03/2016 [897]


      Lịch thi môn riêng Học kỳ I, năm học 2013-2014 12:21 22/11/2013 [1736]


      Bố trị phòng học năm học 2012 - 2013 09:24 18/10/2012 [1937] Thông báo
 
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản học kỳ hè, NH 2016-2017 (Cập nhật 21/5/2017)
 Lịch tuần công tác 43, năm học 2016-2017 (Từ 15/5/2017 đến 21/5/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản học kỳ hè, NH 2016-2017
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản học kỳ hè, NH 2016-2017 (Cập nhật 21/5/2017)
 Chương trình đào tạo Cao đẳng sư phạm Toán học
 Chương trình đào tạo Đại học sư phạm vật lý
 Chương trình đào tạo Cao đẳng sư phạm vật lý
 Chương trình đào tạo Cao đẳng GDTC
 Chương trình đào tạo Cao đẳng sư phạm Hóa học
 Đội tuyển Olympic Toán Trường Đại học Phạm Văn Đồng đạt giải cao tại kỳ thi Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc năm 2017
 Lịch tuần công tác 43, năm học 2016-2017 (Từ 15/5/2017 đến 21/5/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản học kỳ hè, NH 2016-2017
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)

 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản học kỳ hè, NH 2016-2017 (Cập nhật 21/5/2017)
 Chương trình đào tạo Cao đẳng sư phạm Toán học
 Chương trình đào tạo Đại học sư phạm vật lý
 Chương trình đào tạo Cao đẳng sư phạm vật lý
 Chương trình đào tạo Cao đẳng GDTC
 Chương trình đào tạo Cao đẳng sư phạm Hóa học
 Đội tuyển Olympic Toán Trường Đại học Phạm Văn Đồng đạt giải cao tại kỳ thi Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc năm 2017
 Lịch tuần công tác 43, năm học 2016-2017 (Từ 15/5/2017 đến 21/5/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản học kỳ hè, NH 2016-2017
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY