Thứ ba, 25/04/2017    
Tìm kiếm:    
 CHI BỘ ĐẢNG
     Công tác phát triển đảng viên tại Chi bộ khoa Cơ bản 20:50 28/04/2016 [1262]
  
     Chi bộ khoa Cơ bản hoạt động dưới sự chỉ đạo, phân công giao nhiệm vụ của Đảng ủy trường Đại học Phạm Văn Đồng. Hiện nay chi bộ có 23 đảng viên, trong đó có 20 đảng viên chính thức và 3 đảng viên dự bị, có 9 đồng chí đảng viên nữ và 3 đảng viên là học sinh sinh viên
Xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và chăm lo công tác phát triển Đảng nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Từ nhận thức trên, trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ trường ĐH Phạm Văn Đồng, bám sát Nghị quyết Đại hội của chi bộ, chi ủy khoa Cơ bản đã tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác phát triển đảng viên.
  Hàng năm, Chi ủy khoa Cơ bản chỉ đạo Ban Chủ nhiệm khoa, Công đoàn bộ phận, Liên chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh có kế hoạch chăm lo đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tham gia tích cực các phong trào hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xem xét giới thiệu kết nạp Đảng, chú ý đội ngũ trẻ có bản lĩnh, có trí thức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu mới, không chạy theo số lượng, chú trọng chất lượng. Trình tự, thủ tục các bước thẩm tra, xác minh lý lịch, các thủ tục đề nghị cấp trên xem xét kết nạp, tổ chức lễ kết nạp, thủ tục chuyển đảng chính thức được chi bộ thực hiện đúng theo Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy đảng.
 
Một buổi lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ khoa Cơ bản

  Kết quả vào nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2017 của chi bộ, chi bộ đã cử 11 quần chúng ưu tú (2 CBGV và 9 HSSV) đi học lớp nhận thức về Đảng; kết nạp được 3 đảng viên mới, trong đó 1 đồng chí có trình độ sau tiến sĩ và 2 đồng chí có trình độ thạc sĩ, thực hiện công tác chuyển đảng chính thức đúng kỳ hạn cho 2 đảng viên dự bị, đang hướng dẫn 1 quần chúng viết lý lịch của người xin vào đảng.
  Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, Chi bộ Khoa Cơ bản luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng lớn mạnh và trưởng thành là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khoa, trường vững mạnh và nhiều năm liền chi bộ được công nhận chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ; khoa và các tổ chức đoàn thể đạt tập thể xuất sắc, vững mạnh tiêu biểu.
  Nhằm duy trì công tác phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chi bộ tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của cấp ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên về công tác phát triển đảng viên. Làm tốt công tác phát triển đảng viên là trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xác định rõ công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, là quy luật phát triển của Đảng, là chỉ tiêu phấn đấu quan trọng của chi bộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào, hoạt động của khoa và các tổ chức đoàn thể để phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực, quần chúng tiêu biểu tạo nguồn phát triển đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nêu gương, thực hiện tốt công tác phát triển đảng qua nhiều khâu, nhiều bước theo một qui trình chặt chẽ, nghiêm túc từ tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đến giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức,…
Một số hình ảnh về lễ kết nạp đảng viên mới của chi bộ khoa Cơ bảnVõ Thị Việt Dung - www.pdu.edu.vn
 
Các tin khác liên quan :

      Thông báo về việc đăng ký kế hoạch “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” 06:15 16/03/2015 [3015]


      Chi bộ Khoa Cơ bản kết nạp Đảng viên mới 09:24 08/06/2014 [1294]


      Sáu vấn đề cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc để triển khai thực hiện NQTW4 16:16 06/03/2012 [2263]


      Hướng dẫn tuyên truyền triển khai các NQ TƯ 4 (khoá XI) 18:52 06/02/2012 [1583] Thông báo
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)
 Lịch tuần công tác 32, năm học 2016-2017 (Từ 27/02/2017 đến 05/03/2017)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Thông báo v/v đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2018
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)

 Tin mới nhất
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Thông báo v/v đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2018
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)
BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY