Thứ bảy, 16/01/2021    
Tìm kiếm:    
 LÝ LỊCH KHOA HỌC
     Lý lịch khoa học giảng viên Khoa Cơ bản 13:14 25/06/2017 [1198]

Bộ môn Toán

1. Trần Văn Hạnh

2. Trần Ngọc Khuê

3. Liên Vương Lâm

4. Bùi Thị Hoàng Phương

5. Trần Đức Thịnh

6. Phan Bá Trình

 

Bộ môn Vật lý

1. Nguyễn Thị Quỳnh Liên

2. Đỗ Mười

3. Trần Thị Kim Nguyệt

4. Nguyễn Thị Minh Tâm

5. Nguyễn Thị Kiều Thu

6. Nguyễn Thị Thu Thủy

7. Trần Thị Thu Thủy

 

Bộ môn Hóa học

1. Nguyễn Thị Kim Anh

2. Võ Thị Việt Dung

3. Lê Hoàng Duy

4. Vương Cẩm Hương

5. Võ Thị Thùy Linh

6. Nguyễn Thị Nhi Phương

7. Lê Thị Như Quỳnh

 

Bộ môn GDTC-QPAN

1. Dương Lê Bình

2. Nguyễn Ngọc Cang

3. Tạ Thị Minh Châu

4. Nguyễn Ngọc Chung

5. Hồ Văn Cường

6. Nguyễn Hoàng Duy

7. Lê Phương Đảo

8. Nguyễn Văn Đương

9. Nguyễn Văn Hiển

10. Trần Ngọc Huy

11. Võ Duy Quân

12. Trần Thị Thúy Quỳnh

13. Nguyễn Xuân Thưởng

14. Nguyễn Văn Trương

www.pdu.edu.vn
 


 Thông báo
 
 Lịch tuần công tác 49, năm học 2016-2017 (Từ 26/06/2017 đến 02/07/2017)
 Lịch tuần công tác 48, năm học 2016-2017 (Từ 19/06/2017 đến 25/06/2017)
 Thông báo về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia làm công tác thi THPT Quốc gia năm 2017
 Lịch tuần công tác 47, năm học 2016-2017 (Từ 12/06/2017 đến 18/06/2017)
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2016-2017 (Từ 05/06/2017 đến 11/06/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản học kỳ hè, NH 2016-2017 (Cập nhật 01/6/2017)
 Thông báo công việc tuần 45 (từ ngày 29/5/2017)
  Danh sách lớp chính thức, thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2016-2017
 Quỹ Nafosted: Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật đợt 2 năm 2017
 Lịch tuần công tác 45, năm học 2016-2017 (Từ 29/05/2017 đến 04/06/2017)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2016-2017 (Từ 05/06/2017 đến 11/06/2017)
  GIỚI THIỆU TỔ CM GIÁO DỤC THỂ CHẤT - QUỐC PHÒNG, AN NINH
 Các biểu mẫu dành cho sinh viên
 Khoa Cơ bản tổ chức Tổng kết khóa ĐH K13, CĐ K14 và TCCN K15 tốt nghiệp năm 2017
 Thông báo công việc tuần 45 (từ ngày 29/5/2017)
 Lịch tuần công tác 45, năm học 2016-2017 (Từ 29/05/2017 đến 04/06/2017)
 Lịch tuần công tác 44, năm học 2016-2017 (Từ 22/05/2017 đến 28/05/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản học kỳ hè, NH 2016-2017 (Cập nhật 21/5/2017)
 Chương trình đào tạo Cao đẳng sư phạm Toán học
 Chương trình đào tạo Đại học sư phạm vật lý

 Tin mới nhất
 
 Lịch tuần công tác 49, năm học 2016-2017 (Từ 26/06/2017 đến 02/07/2017)
 Lý lịch khoa học giảng viên Khoa Cơ bản
 Lịch tuần công tác 48, năm học 2016-2017 (Từ 19/06/2017 đến 25/06/2017)
 Thông báo về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia làm công tác thi THPT Quốc gia năm 2017
 Lịch tuần công tác 47, năm học 2016-2017 (Từ 12/06/2017 đến 18/06/2017)
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2016-2017 (Từ 05/06/2017 đến 11/06/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản học kỳ hè, NH 2016-2017 (Cập nhật 01/6/2017)
  GIỚI THIỆU TỔ CM GIÁO DỤC THỂ CHẤT - QUỐC PHÒNG, AN NINH
 Các biểu mẫu dành cho sinh viên
 Khoa Cơ bản tổ chức Tổng kết khóa ĐH K13, CĐ K14 và TCCN K15 tốt nghiệp năm 2017
BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY