Thứ ba, 25/04/2017    
Tìm kiếm:    
 DÀNH CHO CÁN BỘ GIẢNG DẠY
     Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16) 22:13 21/04/2017 [26]
  
     Thầy Cô giáo tải mẫu bảng điểm để nhập điểm thành phần cho học phần mình đang dạy và chuyển về Giáo vụ Khoa Cơ bản trước khi thi học kỳ 1 tuần. Thầy Cô lưu ý không chỉnh sửa định dạng của bảng điểm. Email gửi điểm: dkcb@pdu.edu.vn

 

Khóa 13

Khóa 14

Khóa 16

DSV13

CST14

CSV14

CSH14A

CSH14B

CSG14

DSV14A

DSV14B

CST16

CSV16

CSH16

DSV16A

DSV16B

 

Khoa Cơ bản
 
Các tin khác liên quan :

      Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15) 21:33 31/03/2017 [193]


      Mẫu Bảng điểm thành phần HKI, năm học 2016-2017 (Cập nhật Khóa 16) 22:11 28/10/2016 [771]


      Kế hoạch năm học 2016-2017 10:51 25/07/2016 [665]


      Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2016-2017 (đợt 1) 10:45 25/07/2016 [332]


      Biểu mẫu kê khai công việc năm học 2015-2016 (Có điều chỉnh) 16:10 15/07/2016 [363]


      Biểu mẫu kê khai công việc năm học 2015-2016 21:48 08/05/2016 [466]


      Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2015-2016 15:41 14/03/2016 [859]


      Mẫu Bảng điểm chuyên cần HKII, năm học 2015-2016 15:28 14/03/2016 [396]


      MẪU BẢNG ĐIỂM CHUYÊN CẦN CÁC LỚP KHOA CƠ BẢN HK I, NĂM HỌC 2015 - 2016 21:19 29/10/2015 [1112]


      MAU BẢNG ĐIỂM CÁC LỚP KHOA CƠ BẢN HK I, NĂM HỌC 2015 - 2016 17:47 07/10/2015 [1006]


      BẢNG ĐIỂM CÁC LỚP KHOA CƠ BẢN HK II, NĂM HỌC 2014 - 2015 05:16 17/04/2015 [1741]


      MẪU KÊ GIỜ HKI NĂM HỌC 2014 - 2015 22:36 08/03/2015 [769]


      MẪU BẢNG ĐIỂM CÁC LỚP KHÓA 14 MỚI (HK I, 2014 - 2015) 21:33 26/11/2014 [1241]


      MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2014 10:06 17/11/2014 [3969]


      MẪU BẢNG ĐIỂM CÁC LỚP K13 (HK I, 2013-2014) 22:28 06/12/2013 [1998]

       MẪU BẢNG ĐIỂM CÁC LỚP K11, K12 (HK I, 2013-2014) 12:14 22/11/2013 [1563]
       Mẫu Bảng điểm 08:59 07/05/2013 [1801]
       Mẫu đăng ký giao ước thi đua cá nhân năm học 2012-2013 09:39 15/01/2013 [4030]
       MẪU BẢNG ĐIỂM HAI LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC (BSK12) 14:04 27/12/2012 [1471]
       MẪU BẢNG ĐIỂM KHOA CƠ BẢN (Bổ sung) 14:12 03/12/2012 [1916]
       MẪU BẢNG ĐIỂM KHOA CƠ BẢN 10:02 30/11/2012 [1478]


 Thông báo
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)
 Lịch tuần công tác 32, năm học 2016-2017 (Từ 27/02/2017 đến 05/03/2017)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Thông báo v/v đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2018
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)

 Tin mới nhất
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Thông báo v/v đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2018
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)
BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY