Thứ năm, 27/04/2017    
Tìm kiếm:    

 


 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
     Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
     Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
     Lịch tuần công tác 32, năm học 2016-2017 (Từ 27/02/2017 đến 05/03/2017)
     Lịch tuần công tác 31, năm học 2016-2017 (Từ 20/02/2017 đến 26/02/2017)
     Lịch tuần công tác 30, năm học 2016-2017 (Từ 13/02/2017 đến 19/02/2017) (Có điều chỉnh)
     Lịch tuần công tác 29, năm học 2016-2017 (Từ 06/02/2017 đến 12/02/2017)
     Lịch tuần công tác 28, năm học 2016-2017 (Từ 30/01/2017 đến 05/02/2017)
     Lịch tuần công tác 27, năm học 2016-2017 (Từ 23/01/2017 đến 29/01/2017)

 THÔNG BÁO MỚI NHẤT
     Danh sách sinh viên, học sinh đăng ký học lại, học cải thiện đợt 1 đến hết ngày 12/8/2016
     Đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2016-2017
     375/2016/TB ngày 01/03/16: V/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên theo học chế tín chỉ
     Bảng điểm lớp CSG15 mới cập nhật (17-11-2015)
     Lịch thi môn riêng HKI của Khóa 13,14 - năm học 2015-2016
     Bảng điểm lớp TTD14 mới cập nhật (10-11-2015)
     THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CÁN BỘ TRẺ CÁC TRƯỜNG ĐHSP TOÀN QUỐC LẦN THỨC VI - NĂM 2016
     KẾT QUẢ XÉT TUYỂN LỚP BSK12A, BSK12B VÀO ĐH, CĐ, TCCN NĂM 2013

 Thông báo
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)
 Lịch tuần công tác 32, năm học 2016-2017 (Từ 27/02/2017 đến 05/03/2017)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Thông báo v/v đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2018
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)

 Tin mới nhất
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Thông báo v/v đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2018
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)
BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY