Thứ ba, 25/04/2017    
Tìm kiếm:    
 VIDEO CLIP VỀ KĨ NĂNG SƯ PHẠM
     Cách quản lý, bao quát lớp học 23:38 23/10/2011 [9295]
 
  
     Trong quá trình học sinh triển khai làm bài tập, giáo viên cần biết cách quản lý bao quát lớp. Mời các bạn sinh viên sư phạm xem video clip dưới đây.

ST
 
Các tin khác liên quan :

      10 phim GD kỹ năng ứng xử cho HS (Phần 10): Tôi giỏi, bạn cũng thế 16:35 22/10/2011 [1487]


      10 phim GD kỹ năng ứng xử cho HS (Phần 9): Tài năng 16:14 22/10/2011 [1386]


      10 phim GD kỹ năng ứng xử cho HS (Phần 8): Quê phố 15:45 22/10/2011 [1251]


      10 phim GD kỹ năng ứng xử cho HS (Phần 7): Ngôi sao 15:29 22/10/2011 [1272]


      10 phim GD kỹ năng ứng xử cho HS (Phần 6): Lặng lẽ tỏa sáng 15:09 22/10/2011 [1366]


      10 phim GD kỹ năng ứng xử cho HS (Phần 5): Hòa nhập 15:07 22/10/2011 [1527]


      10 phim GD kỹ năng ứng xử cho HS (Phần 4): Giọng quê hương 14:30 22/10/2011 [1304]


      10 phim GD kỹ năng ứng xử cho HS (Phần 3): Giá trị 2 22:06 21/10/2011 [1228]


      10 phim GD kỹ năng ứng xử cho HS (Phần 2): Giá trị 1 21:45 21/10/2011 [1529]


      10 phim GD kỹ năng ứng xử cho HS (Phần 1): Cười lên bạn bè ơi 21:09 21/10/2011 [1326] Thông báo
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)
 Lịch tuần công tác 32, năm học 2016-2017 (Từ 27/02/2017 đến 05/03/2017)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Thông báo v/v đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2018
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)

 Tin mới nhất
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Thông báo v/v đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2018
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)
BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY