Departments of PDU
  Thứ bảy, 18/08/2018    
Tìm kiếm:    
 THỜI KHÓA BIỂU
     Thời khóa biểu các lớp hè năm 2016 (Áp dụng từ 13/6/2016) 09:56 09/06/2016 [521]
  
     GV và SV theo dõi thực hiện. Mọi thắc mắc liên hệ giáo vụ Khoa Cơ bản

 Xem thời khóa biểu tại đây

Khoa Cơ bản
 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu Khoa Cơ bản học kỳ hè, NH 2016-2017 (Cập nhật 01/6/2017) 14:46 01/06/2017 [767]


      Thời khóa biểu Khoa Cơ bản học kỳ hè, NH 2016-2017 (Cập nhật 21/5/2017) 20:57 21/05/2017 [445]


      Thời khóa biểu Khoa Cơ bản học kỳ hè, NH 2016-2017 21:48 13/05/2017 [555]


      Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017) 22:38 24/03/2017 [488]


      Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017) 11:00 15/03/2017 [436]


      Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017) 22:30 01/03/2017 [526]


      Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 16/01 đến 22/01/2017) 22:25 12/01/2017 [708]


      Thời khóa biểu và phân phòng Khoa Cơ bản (từ ngày 09/01/2017) 10:26 07/01/2017 [505]


      Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 05/12 đến 11/12/2016) 10:12 01/12/2016 [912]


      Thời khóa biểu và phân phòng học (áp dụng từ ngày 10/10/2016) 21:02 06/10/2016 [773]


      Thời khóa biểu và phân phòng học (áp dụng từ ngày 03/10/2016) 20:26 28/09/2016 [601]


      Thời khóa biểu và phân phòng học mới nhất (áp dụng từ ngày 12/9/2016, có điều chỉnh phòng học) 20:35 08/09/2016 [931]


      Thời khóa biểu và phân phòng học mới nhất (áp dụng từ ngày 05/9/2016) 14:12 02/09/2016 [703]


      Thời khóa biểu và phân phòng học mới nhất (áp dụng từ ngày 15/8/2016) 21:00 14/08/2016 [689]


      Thời khóa biểu học kì I năm học 2016-2017 (Cập nhật 04/8/2016) 21:29 01/08/2016 [1231]

       Thời khóa biểu lớp DVL15 (liên thông) năm 2016 (Áp dụng từ 13/6/2016) 10:06 09/06/2016 [593]
       Thời khóa biểu các lớp hè năm 2016 (Cập nhật 03/6/2016) 21:20 31/05/2016 [765]
       Thời khóa biểu lớp ĐHSP Vật lý (DVL15) 20:27 16/05/2016 [668]
       Thời khóa biểu Khoa Cơ bản HKII 2015-2016 (Áp dụng từ ngày 09/05/2016) 22:01 04/05/2016 [702]
       Thời khóa biểu Khoa Cơ bản HKII 2015-2016 (Áp dụng từ ngày 25/04/2016) 17:09 19/04/2016 [639]
       Thời khóa biểu Khoa Cơ bản HKII 2015-2016 (Áp dụng từ ngày 18/04/2016) 15:16 15/03/2016 [883]
       Thời khóa biểu Khóa 15 (Áp dụng từ ngày 18/01/2016) 10:13 13/01/2016 [1017]
       Thời khóa biểu và lịch học thỉnh giảng môn Cơ học lượng tử 14:42 02/11/2015 [1128]
       Thời khóa biểu và lịch học thỉnh giảng môn Cơ học lý thuyết 15:48 24/10/2015 [990]
       Thời khóa biểu học kỳ I khoa Cơ bản năm học 2015-2016 07:05 05/08/2015 [1947]
       Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2014-2015 (K14 - áp dụng từ ngày 19/01/2015) 21:27 18/01/2015 [1607]


 Thông báo
 
 Lịch tuần công tác 49, năm học 2016-2017 (Từ 26/06/2017 đến 02/07/2017)
 Lịch tuần công tác 48, năm học 2016-2017 (Từ 19/06/2017 đến 25/06/2017)
 Thông báo về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia làm công tác thi THPT Quốc gia năm 2017
 Lịch tuần công tác 47, năm học 2016-2017 (Từ 12/06/2017 đến 18/06/2017)
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2016-2017 (Từ 05/06/2017 đến 11/06/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản học kỳ hè, NH 2016-2017 (Cập nhật 01/6/2017)
 Thông báo công việc tuần 45 (từ ngày 29/5/2017)
  Danh sách lớp chính thức, thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2016-2017
 Quỹ Nafosted: Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật đợt 2 năm 2017
 Lịch tuần công tác 45, năm học 2016-2017 (Từ 29/05/2017 đến 04/06/2017)