Thứ ba, 25/04/2017    
Tìm kiếm:    
 THỜI KHÓA BIỂU
     Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017) 22:38 24/03/2017 [149]
  
     Thời hóa biểu cập nhật

 Xem tại đây

Khoa Cơ bản
 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017) 11:00 15/03/2017 [128]


      Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017) 22:30 01/03/2017 [202]


      Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 16/01 đến 22/01/2017) 22:25 12/01/2017 [304]


      Thời khóa biểu và phân phòng Khoa Cơ bản (từ ngày 09/01/2017) 10:26 07/01/2017 [261]


      Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 05/12 đến 11/12/2016) 10:12 01/12/2016 [576]


      Thời khóa biểu và phân phòng học (áp dụng từ ngày 10/10/2016) 21:02 06/10/2016 [414]


      Thời khóa biểu và phân phòng học (áp dụng từ ngày 03/10/2016) 20:26 28/09/2016 [317]


      Thời khóa biểu và phân phòng học mới nhất (áp dụng từ ngày 12/9/2016, có điều chỉnh phòng học) 20:35 08/09/2016 [576]


      Thời khóa biểu và phân phòng học mới nhất (áp dụng từ ngày 05/9/2016) 14:12 02/09/2016 [322]


      Thời khóa biểu và phân phòng học mới nhất (áp dụng từ ngày 15/8/2016) 21:00 14/08/2016 [368]


      Thời khóa biểu học kì I năm học 2016-2017 (Cập nhật 04/8/2016) 21:29 01/08/2016 [862]


      Thời khóa biểu lớp DVL15 (liên thông) năm 2016 (Áp dụng từ 13/6/2016) 10:06 09/06/2016 [388]


      Thời khóa biểu các lớp hè năm 2016 (Áp dụng từ 13/6/2016) 09:56 09/06/2016 [247]


      Thời khóa biểu các lớp hè năm 2016 (Cập nhật 03/6/2016) 21:20 31/05/2016 [452]


      Thời khóa biểu lớp ĐHSP Vật lý (DVL15) 20:27 16/05/2016 [363]

       Thời khóa biểu Khoa Cơ bản HKII 2015-2016 (Áp dụng từ ngày 09/05/2016) 22:01 04/05/2016 [373]
       Thời khóa biểu Khoa Cơ bản HKII 2015-2016 (Áp dụng từ ngày 25/04/2016) 17:09 19/04/2016 [348]
       Thời khóa biểu Khoa Cơ bản HKII 2015-2016 (Áp dụng từ ngày 18/04/2016) 15:16 15/03/2016 [568]
       Thời khóa biểu Khóa 15 (Áp dụng từ ngày 18/01/2016) 10:13 13/01/2016 [680]
       Thời khóa biểu và lịch học thỉnh giảng môn Cơ học lượng tử 14:42 02/11/2015 [832]
       Thời khóa biểu và lịch học thỉnh giảng môn Cơ học lý thuyết 15:48 24/10/2015 [621]
       Thời khóa biểu học kỳ I khoa Cơ bản năm học 2015-2016 07:05 05/08/2015 [1641]
       Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2014-2015 (K14 - áp dụng từ ngày 19/01/2015) 21:27 18/01/2015 [1300]
       Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014-2015 (K12,13- áp dụng từ ngày 27/10/2014) 17:52 23/10/2014 [1128]
       Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014-2015 (K14 - áp dụng từ ngày 27/10/2014) 17:50 23/10/2014 [728]
       Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014-2015 (K14 - áp dụng từ ngày 10/10/2014) 18:01 09/10/2014 [955]


 Thông báo
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)
 Lịch tuần công tác 32, năm học 2016-2017 (Từ 27/02/2017 đến 05/03/2017)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Thông báo v/v đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2018
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)

 Tin mới nhất
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Thông báo v/v đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2018
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)
BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY