Thứ ba, 25/04/2017    
Tìm kiếm:    
 THỜI KHÓA BIỂU
     Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017) 11:00 15/03/2017 [128]
  
     Thầy Cô giáo và HSSV theo dõi thực hiện. Mọi thắc mắc liên hệ giáo vụ Khoa Cơ bản

 Xem TKB tại đây

Khoa Cơ bản
 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017) 22:38 24/03/2017 [148]


      Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017) 22:30 01/03/2017 [200]


      Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 16/01 đến 22/01/2017) 22:25 12/01/2017 [304]


      Thời khóa biểu và phân phòng Khoa Cơ bản (từ ngày 09/01/2017) 10:26 07/01/2017 [261]


      Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 05/12 đến 11/12/2016) 10:12 01/12/2016 [576]


      Thời khóa biểu và phân phòng học (áp dụng từ ngày 10/10/2016) 21:02 06/10/2016 [414]


      Thời khóa biểu và phân phòng học (áp dụng từ ngày 03/10/2016) 20:26 28/09/2016 [317]


      Thời khóa biểu và phân phòng học mới nhất (áp dụng từ ngày 12/9/2016, có điều chỉnh phòng học) 20:35 08/09/2016 [575]


      Thời khóa biểu và phân phòng học mới nhất (áp dụng từ ngày 05/9/2016) 14:12 02/09/2016 [322]


      Thời khóa biểu và phân phòng học mới nhất (áp dụng từ ngày 15/8/2016) 21:00 14/08/2016 [368]


      Thời khóa biểu học kì I năm học 2016-2017 (Cập nhật 04/8/2016) 21:29 01/08/2016 [862]


      Thời khóa biểu lớp DVL15 (liên thông) năm 2016 (Áp dụng từ 13/6/2016) 10:06 09/06/2016 [388]


      Thời khóa biểu các lớp hè năm 2016 (Áp dụng từ 13/6/2016) 09:56 09/06/2016 [247]


      Thời khóa biểu các lớp hè năm 2016 (Cập nhật 03/6/2016) 21:20 31/05/2016 [452]


      Thời khóa biểu lớp ĐHSP Vật lý (DVL15) 20:27 16/05/2016 [363]

       Thời khóa biểu Khoa Cơ bản HKII 2015-2016 (Áp dụng từ ngày 09/05/2016) 22:01 04/05/2016 [373]
       Thời khóa biểu Khoa Cơ bản HKII 2015-2016 (Áp dụng từ ngày 25/04/2016) 17:09 19/04/2016 [347]
       Thời khóa biểu Khoa Cơ bản HKII 2015-2016 (Áp dụng từ ngày 18/04/2016) 15:16 15/03/2016 [568]
       Thời khóa biểu Khóa 15 (Áp dụng từ ngày 18/01/2016) 10:13 13/01/2016 [680]
       Thời khóa biểu và lịch học thỉnh giảng môn Cơ học lượng tử 14:42 02/11/2015 [832]
       Thời khóa biểu và lịch học thỉnh giảng môn Cơ học lý thuyết 15:48 24/10/2015 [621]
       Thời khóa biểu học kỳ I khoa Cơ bản năm học 2015-2016 07:05 05/08/2015 [1641]
       Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2014-2015 (K14 - áp dụng từ ngày 19/01/2015) 21:27 18/01/2015 [1300]
       Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014-2015 (K12,13- áp dụng từ ngày 27/10/2014) 17:52 23/10/2014 [1128]
       Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014-2015 (K14 - áp dụng từ ngày 27/10/2014) 17:50 23/10/2014 [728]
       Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014-2015 (K14 - áp dụng từ ngày 10/10/2014) 18:01 09/10/2014 [955]


 Thông báo
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)
 Lịch tuần công tác 32, năm học 2016-2017 (Từ 27/02/2017 đến 05/03/2017)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Thông báo v/v đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2018
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)

 Tin mới nhất
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Thông báo v/v đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2018
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)
BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY