Thứ năm, 27/04/2017    
Tìm kiếm:    
 DÀNH CHO CÁN BỘ GIẢNG DẠY
     Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2016-2017 (đợt 1) 10:45 25/07/2016 [333]

 Xem thông tin tại đây

Phòng Đào tạo - PDU
 
Các tin khác liên quan :

      Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16) 22:13 21/04/2017 [54]


      Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15) 21:33 31/03/2017 [196]


      Mẫu Bảng điểm thành phần HKI, năm học 2016-2017 (Cập nhật Khóa 16) 22:11 28/10/2016 [774]


      Kế hoạch năm học 2016-2017 10:51 25/07/2016 [668]


      Biểu mẫu kê khai công việc năm học 2015-2016 (Có điều chỉnh) 16:10 15/07/2016 [366]


      Biểu mẫu kê khai công việc năm học 2015-2016 21:48 08/05/2016 [467]


      Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2015-2016 15:41 14/03/2016 [859]


      Mẫu Bảng điểm chuyên cần HKII, năm học 2015-2016 15:28 14/03/2016 [397]


      MẪU BẢNG ĐIỂM CHUYÊN CẦN CÁC LỚP KHOA CƠ BẢN HK I, NĂM HỌC 2015 - 2016 21:19 29/10/2015 [1114]


      MAU BẢNG ĐIỂM CÁC LỚP KHOA CƠ BẢN HK I, NĂM HỌC 2015 - 2016 17:47 07/10/2015 [1006]


      BẢNG ĐIỂM CÁC LỚP KHOA CƠ BẢN HK II, NĂM HỌC 2014 - 2015 05:16 17/04/2015 [1744]


      MẪU KÊ GIỜ HKI NĂM HỌC 2014 - 2015 22:36 08/03/2015 [772]


      MẪU BẢNG ĐIỂM CÁC LỚP KHÓA 14 MỚI (HK I, 2014 - 2015) 21:33 26/11/2014 [1241]


      MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2014 10:06 17/11/2014 [3970]


      MẪU BẢNG ĐIỂM CÁC LỚP K13 (HK I, 2013-2014) 22:28 06/12/2013 [1999]

       MẪU BẢNG ĐIỂM CÁC LỚP K11, K12 (HK I, 2013-2014) 12:14 22/11/2013 [1568]
       Mẫu Bảng điểm 08:59 07/05/2013 [1801]
       Mẫu đăng ký giao ước thi đua cá nhân năm học 2012-2013 09:39 15/01/2013 [4031]
       MẪU BẢNG ĐIỂM HAI LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC (BSK12) 14:04 27/12/2012 [1473]
       MẪU BẢNG ĐIỂM KHOA CƠ BẢN (Bổ sung) 14:12 03/12/2012 [1918]
       MẪU BẢNG ĐIỂM KHOA CƠ BẢN 10:02 30/11/2012 [1479]


 Thông báo
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)
 Lịch tuần công tác 32, năm học 2016-2017 (Từ 27/02/2017 đến 05/03/2017)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Thông báo v/v đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2018
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)

 Tin mới nhất
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Thông báo v/v đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2018
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)
BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY