Thứ bảy, 06/06/2020    
Tìm kiếm:    
 DÀNH CHO CÁN BỘ GIẢNG DẠY
     MẪU BẢNG ĐIỂM CHUYÊN CẦN CÁC LỚP KHOA CƠ BẢN HK I, NĂM HỌC 2015 - 2016 21:19 29/10/2015 [1603]
  
      Từ năm học 2015-2016, quý Thầy Cô thực hiện điểm danh chuyên cần (theo mẫu) để làm điểm chuyên cần, xét điều kiện dự thi kết thúc học phần cho tất cả các khóa. Điểm chuyên cần của từng học phần, quý Thầy Cô gởi về địa chỉ dkcb@pdu.edu.vn khi kết thúc HP (trước kì thi các môn riêng 2 tuần) và thông báo kết quả điểm chuyên cần cho SV (đạt hay không đạt). Những SV không đạt sẽ không được dự thi kết thúc HP.

Quý Thầy Cô tải mẫu bảng điểm chuyên cần của các lớp dưới đây:

CSV13.xls 

CSG14.xls

CSH13.xls

CSH14A.xls

CSH14B.xls

CSH15.xls

CST13A.xls

CST13B.xls

CST14.xls

CST15.xls

CSV14.xls

CSV15.xls

DSV13.xls

DSV14A.xls

DSV14B.xls

DSV15A.xls

TTD14.xls

TTD15.xls

DSV15B.xls

 
Các tin khác liên quan :

      Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16) 22:13 21/04/2017 [1823]


      Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15) 21:33 31/03/2017 [938]


      Mẫu Bảng điểm thành phần HKI, năm học 2016-2017 (Cập nhật Khóa 16) 22:11 28/10/2016 [1456]


      Kế hoạch năm học 2016-2017 10:51 25/07/2016 [1219]


      Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2016-2017 (đợt 1) 10:45 25/07/2016 [775]


      Biểu mẫu kê khai công việc năm học 2015-2016 (Có điều chỉnh) 16:10 15/07/2016 [940]


      Biểu mẫu kê khai công việc năm học 2015-2016 21:48 08/05/2016 [985]


      Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2015-2016 15:41 14/03/2016 [1329]


      Mẫu Bảng điểm chuyên cần HKII, năm học 2015-2016 15:28 14/03/2016 [899]


      MAU BẢNG ĐIỂM CÁC LỚP KHOA CƠ BẢN HK I, NĂM HỌC 2015 - 2016 17:47 07/10/2015 [1440]


      BẢNG ĐIỂM CÁC LỚP KHOA CƠ BẢN HK II, NĂM HỌC 2014 - 2015 05:16 17/04/2015 [2195]


      MẪU KÊ GIỜ HKI NĂM HỌC 2014 - 2015 22:36 08/03/2015 [1310]


      MẪU BẢNG ĐIỂM CÁC LỚP KHÓA 14 MỚI (HK I, 2014 - 2015) 21:33 26/11/2014 [1777]


      MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2014 10:06 17/11/2014 [4754]


      MẪU BẢNG ĐIỂM CÁC LỚP K13 (HK I, 2013-2014) 22:28 06/12/2013 [2459]

       MẪU BẢNG ĐIỂM CÁC LỚP K11, K12 (HK I, 2013-2014) 12:14 22/11/2013 [2195]
       Mẫu Bảng điểm 08:59 07/05/2013 [2152]
       Mẫu đăng ký giao ước thi đua cá nhân năm học 2012-2013 09:39 15/01/2013 [4663]
       MẪU BẢNG ĐIỂM HAI LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC (BSK12) 14:04 27/12/2012 [2016]
       MẪU BẢNG ĐIỂM KHOA CƠ BẢN (Bổ sung) 14:12 03/12/2012 [2337]
       MẪU BẢNG ĐIỂM KHOA CƠ BẢN 10:02 30/11/2012 [1967]


 Thông báo
 
 Lịch tuần công tác 49, năm học 2016-2017 (Từ 26/06/2017 đến 02/07/2017)
 Lịch tuần công tác 48, năm học 2016-2017 (Từ 19/06/2017 đến 25/06/2017)
 Thông báo về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia làm công tác thi THPT Quốc gia năm 2017
 Lịch tuần công tác 47, năm học 2016-2017 (Từ 12/06/2017 đến 18/06/2017)
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2016-2017 (Từ 05/06/2017 đến 11/06/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản học kỳ hè, NH 2016-2017 (Cập nhật 01/6/2017)
 Thông báo công việc tuần 45 (từ ngày 29/5/2017)
  Danh sách lớp chính thức, thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2016-2017
 Quỹ Nafosted: Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật đợt 2 năm 2017
 Lịch tuần công tác 45, năm học 2016-2017 (Từ 29/05/2017 đến 04/06/2017)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2016-2017 (Từ 05/06/2017 đến 11/06/2017)
  GIỚI THIỆU TỔ CM GIÁO DỤC THỂ CHẤT - QUỐC PHÒNG, AN NINH
 Các biểu mẫu dành cho sinh viên
 Khoa Cơ bản tổ chức Tổng kết khóa ĐH K13, CĐ K14 và TCCN K15 tốt nghiệp năm 2017
 Thông báo công việc tuần 45 (từ ngày 29/5/2017)
 Lịch tuần công tác 45, năm học 2016-2017 (Từ 29/05/2017 đến 04/06/2017)
 Lịch tuần công tác 44, năm học 2016-2017 (Từ 22/05/2017 đến 28/05/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản học kỳ hè, NH 2016-2017 (Cập nhật 21/5/2017)
 Chương trình đào tạo Cao đẳng sư phạm Toán học
 Chương trình đào tạo Đại học sư phạm vật lý

 Tin mới nhất
 
 Lịch tuần công tác 49, năm học 2016-2017 (Từ 26/06/2017 đến 02/07/2017)
 Lý lịch khoa học giảng viên Khoa Cơ bản
 Lịch tuần công tác 48, năm học 2016-2017 (Từ 19/06/2017 đến 25/06/2017)
 Thông báo về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia làm công tác thi THPT Quốc gia năm 2017
 Lịch tuần công tác 47, năm học 2016-2017 (Từ 12/06/2017 đến 18/06/2017)
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2016-2017 (Từ 05/06/2017 đến 11/06/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản học kỳ hè, NH 2016-2017 (Cập nhật 01/6/2017)
  GIỚI THIỆU TỔ CM GIÁO DỤC THỂ CHẤT - QUỐC PHÒNG, AN NINH
 Các biểu mẫu dành cho sinh viên
 Khoa Cơ bản tổ chức Tổng kết khóa ĐH K13, CĐ K14 và TCCN K15 tốt nghiệp năm 2017
BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY