Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ ba, 11/05/2021     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên .
Tìm kiếm:    
 VĂN BẢN CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC
     Những văn bản đang có hiệu lực thi hành 11:49 23/10/2016 [1049]
  
     Cương lĩnh 2011; Hiến pháp 2013; Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; Các Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị của Trung ương; các bộ Luật, Luật của Quốc hội; các Quyết định của Chính phủ, TT. Chính phủ,...

* CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HÔI (Hoặc xem TẠI ĐÂY)

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Hoặc xem TẠI ĐÂY)

* NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 12 CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  (Hoặc xem TẠI ĐÂY)

* NGHỊ QUYẾT 29-NQ/TW ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

CHỈ THỊ 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cánh mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giaI đoạn 2015-2030

* LUẬT GIÁO DỤC 2005 (Đã bổ sung, sử đổi NĂM 2009) (Hoặc xem TẠI ĐÂY)

* LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2012 (Hoặc xem TẠI ĐÂY

 
Các tin khác liên quan :

      Những văn bản pháp luật có liên quan đến TIẾP CÔNG DÂN của người đứng đầu cơ quan, đơn vị 21:03 16/04/2018 [1497] Tin mới nhất
 
 Đăng ký thông tin nơi ở của HSSV trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường Đại học Phạm văn Đồng
 GVCN-CVHT Khoa Ngoại ngữ - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Tự nhiên - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Xã hội - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Hóa - Sinh - Môi trường - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Công nghệ thông tin - năm học 2018-2019
 GVCH-CVHT Khoa Kỹ thuật Công nghệ - năm học 2018-2019
 Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV là người dân tộc thiểu số
 Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2017-2018
 Lịch công tác tuần 06 năm học 2018-2019

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 0255.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn