Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi học kỳ 2 cho lớp DCT17

Căn cứ tiến độ giảng dạy thực tế của lớp DCT17, khoa CNTT thông báo v/v điều chỉnh lịch thi học kỳ 2 – năm học 2020-2021 như sau:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*