Cisco Systems thông báo tuyển dụng

Cisco Systems đang tuyển nhân viên và thực tập tại Việt Nam. Ứng viên trúng tuyển sẽ có cơ hội được đào tạo tại Việt Nam, Singapore và làm việc tại Cisco, nơi làm việc tốt nhất Thế Giới năm 2019 (World’s Best Workplaces 2019).

Chi tiết thông tin tuyển dụng:

Associate Solutions Engineer (ASE) – ASE – Vietnam
Associate Sales Representative (ASR) – ASR – Vietnam
Global Sales Intern Program – Tech Intern – Vietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*