Thông báo v/v tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2017

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017, Đảng ủy trường Đại học Phạm Văn Đồng phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh, sinh viên.

Khai giảng: 7 giờ 15 sáng chủ nhật ngày 29/10/2017 tại phòng Hội thảo tầng 1, Nhà A2, 509 Phan Đình Phùng.

Danh sách sinh viên Khoa CNTT tham gia lớp học:
1/ Ngô Hữu Soát – DCT14A
2/ Nguyễn Ngọc Vinh – DCT14B
3/ Đặng Quốc Trịnh – DCT15A
4/ Nguyễn Thị Minh Nhàn – DCT15B
5/ Từ Thị Như Anh – CSI15
6/ Phạm Ngọc Hoanh – CSI15
7/ Nguyễn Thị Thục Oanh – CSI15
8/ Lương Mộng Chi – DST16
9/ Nguyễn Tấn Huy – DST16

Đề nghị các sinh viên có tên trên sắp xếp thời gian tham gia đúng qui định của Ban Tổ chức lớp học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*