Chi bộ khoa CNTT tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

Chiều ngày 18/9/2017, thực hiện Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ngãi, Chi bộ Khoa Công nghệ thông tin đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng Đinh Thị Xuân Vạn – giảng viên khoa CNTT – vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Buổi lễ được tổ chức trang trọng, đúng quy định của Điều lệ Đảng. Tại lễ kết nạp, đồng chí Lương Văn Nghĩa – Bí thư Chi bộ đã chúc mừng đồng chí Vạn và bày tỏ mong muốn đồng chí sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực để hoàn thành thời gian thử thách theo đúng quy định trong Điều lệ Đảng. Bên cạnh việc trao Quyết định kết nạp cho đảng viên mới, đ/c bí thư cũng đã phân công 2 đồng chí Võ Thị Ngọc Huệ và Phạm Văn Tho tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đồng chí Vạn trong thời gian thử thách 12 tháng.

PDU_KND

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*