Thông báo triệu tập sinh viên tham dự Hội nghị triển khai Giải thưởng SV NCKH

Nhà trường thông báo triệu tập sinh viên tham dự Hội nghị triển khai Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka như sau:

I/ Thời gian tham dự Hội nghị: 7 giờ 30 phút, sáng thứ 6, ngày 11/8/2017.

II/ Địa điểm: Hội trường KLF – Cơ sở 986 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi.

III/ Yêu cầu:

– Sinh viên được cử đi dự phải trang phục gọn gàng, lịch sự, đeo thẻ HSSV, chấp hành nghiêm túc qui định của Ban Tổ chức Hội nghị;

– Cố vấn học tập, Bí thư chi đoàn, Lớp trưởng các lớp sắp xếp công việc để sinh viên được cử tham dự đầy đủ.

IV/ Danh sách sinh viên Khoa CNTT được cử tham dự Hội nghị: (Các lớp: DCT14A, DCT14B, DCT15A, DCT15B, DCT16)

TT Họ và tên Lớp

1

Nguyễn Thị Quỳnh Như DCT14A

2

Nguyễn Thị Huyền DCT14A
3 Nguyễn Sĩ Nguyên DCT14A
4 Thượng Đình Nguyên DCT14A
5 Ngô Hữu Soát DCT14A
6 Võ Trọng An DCT14A
7 Huỳnh Cương DCT14A
8 Nguyễn Mạnh Cường DCT14A
9 Võ Sĩ Đạo DCT14A
10 Phạm Thị Hạnh DCT14A
11 Phan Thị Trà Giang DCT14B
12 Phạm Phú Hòa DCT14B
13 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm DCT14B
14 Võ Thành Đạt DCT14B
15 Nguyễn Duy Khiêm DCT14B
16 Nguyễn Văn Tài DCT14B
17 Đinh Thị Trìa DCT14B
18 Nguyễn Ngọc Vinh DCT14B
19 Phạm Quốc Vương DCT14B
20 Đỗ Thị Thanh Huệ DCT14B
21 Nguyễn Việt Anh DCT15A
22 Nguyễn Trường Hải DCT15A
23 Đoàn Trương Chí Khiêm DCT15A
24 Bùi Thị Phượng DCT15A
25 Trần Thị Kim Thoa DCT15A
26 Đặng Quốc Trịnh DCT15A
27 Nguyễn Minh Toàn DCT15A
28 Trần Công Tạo DCT15A
29 Cao Thái DCT15A
30 Phạm Đức Quyền DCT15A
31 Ngô Thị Hoài Điệp DCT15B
32 Nguyễn Thị Hằng DCT15B
33 Phạm Khắc Hoàng DCT15B
34 Đặng Quốc Huy DCT15B
35 Nguyễn Thị Minh Nhàn DCT15B
36 Lê Thị Yến Nhi DCT15B
37 Nguyễn Viết Kiều Oanh DCT15B
38 Nguyễn Ngọc Quỳnh DCT15B
39 Nguyễn Thanh Tâm DCT15B
40 Nguyễn Hữu Tấn DCT15B
41 Bùi Văn Chiến DCT16
42 Trần Hữu Đan DCT16
43 Nguyễn Hồng Giang DCT16
44 Nguyễn Nhật Lâm DCT16
45 Phạm Văn Linh DCT16
46 Nguyễn Châu Long DCT16

47

Trần Thuận Lợi DCT16
48 Trần Thanh Mẫn DCT16
49 Huỳnh Ngọc Phúc DCT16
50 Võ Thị Thu Phước DCT16

./.

Theo Trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*