Thứ năm, 21/06/2018     “Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như một mắt sáng, một mắt mờ” - Hồ Chí Minh
Tìm kiếm:    
 LỊCH CÔNG TÁC
     Lịch tuần công tác 07, năm học 2017-2018 (Từ 04/09/2017 đến 10/09/2017) 10:32 08/09/2017 [276]
THỜI GIAN NỘI DUNG 
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI  04/09/2017
  Nghỉ bù Lễ Quốc khánh 02/9/2017 (Theo Thông báo số 1308/TB-ĐHPVĐ ngày 25/8/2017)    
               THỨ BA  05/09/2017
14h00

Họp Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Phạm Văn Đồng

TP: Cô Hoa, thầy Lộc, cô Thảo

  Phòng họp số 1 (A1)
Tầng 2, Cơ sở 509 PĐP
 
               THỨ TƯ 06/09/2017
08h00 

Hội nghị CBVC khoa Lý luận chính trị

TP: Đại biểu, toàn thể GV của khoa.

 

Phòng Trưởng Khoa      Tầng 4, nhà A1

       
               THỨ SÁU 08/09/2017
 07h30

Hội nghị công tác đào tạo năm học 2017-2018 

TP: Cô Hoa, cô Thu, Cô Hạnh

  Phòng họp số 2 (A1)
Tầng 5, Cơ sở 509 PĐP 
               THỨ BẢY  09/09/2017
       
               CHỦ NHẬT 10/09/2017    
       

 

 
Các tin khác liên quan :

      Lịch tuần công tác 01, năm học 2017-2018 (Từ 24/07/2017 đến 30/07/2017) 10:31 08/09/2017 [94]


 
Liên kết


KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tầng 4 Nhà Hiệu bộ - 509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 055.3835471                       Email: llct@pdu.edu.vn