Thứ hai, 06/07/2020    
Tìm kiếm:    
 VĂN BẢN CỦA BỘ GD & ĐT
     Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Thể dục cấp THCS 14:47 22/06/2012 [5212]
  
     Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Môn Toán

Môn Vật lí

Môn Hóa học

Môn Thể dục

 
Các tin khác liên quan :

      Chuẩn kiến thức, kỹ năng Hóa học 8 và Hóa học 9 14:40 22/06/2012 [13036]


      Quy chế tuyển sinh 2012 08:40 22/06/2012 [2027]


      Quy chế nghiên cứu khoa học của Sinh viên trong các trường ĐH, CĐ 15:44 06/03/2012 [1800]


      Chương trình phát triển ngành sư phạm 2011 - 2020 18:56 15/12/2011 [1884]


      Quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh 5 trình độ 14:12 08/12/2011 [1810]


      Chỉ thị của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục ĐH năm học 2011 – 2012. 22:07 30/11/2011 [1927]


      Quy định về việc biên soạn, lựa chọn , thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học 21:09 25/10/2011 [1932]


      Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hình thức VLVH (mới) 18:02 03/08/2011 [2007]


      Nhà giáo được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên từ ngày 1/5/2011 06:33 09/07/2011 [2066]


      Giảng viên GDQP-AN được hưởng 1% mức lương tối thiểu/tiết giảng 14:44 24/06/2011 [2249]


      Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học 09:23 09/06/2011 [1957]


      Nghị quyết của Chính Phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện Giáo dục Đại học giai đoạn 2006 - 2020 22:05 17/04/2011 [1789]


      Luật Giáo Dục 11:03 12/04/2011 [1906]


      Điều lệ Trường Đại học 11:00 12/04/2011 [1938]


      Điều lệ Trường Phổ thông 10:59 12/04/2011 [1840]

       Quy định chế độ làm việc của giảng viên 10:59 12/04/2011 [1940]
       Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng theo học phần 10:57 12/04/2011 [1833]
       Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ 10:57 12/04/2011 [1830]
       Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy 10:56 12/04/2011 [1808]
       Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 10:46 12/04/2011 [1952]
       Chương trình Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng 10:23 12/04/2011 [1767]


 Thông báo
 
 Lịch tuần công tác 49, năm học 2016-2017 (Từ 26/06/2017 đến 02/07/2017)
 Lịch tuần công tác 48, năm học 2016-2017 (Từ 19/06/2017 đến 25/06/2017)
 Thông báo về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia làm công tác thi THPT Quốc gia năm 2017
 Lịch tuần công tác 47, năm học 2016-2017 (Từ 12/06/2017 đến 18/06/2017)
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2016-2017 (Từ 05/06/2017 đến 11/06/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản học kỳ hè, NH 2016-2017 (Cập nhật 01/6/2017)
 Thông báo công việc tuần 45 (từ ngày 29/5/2017)
  Danh sách lớp chính thức, thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2016-2017
 Quỹ Nafosted: Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật đợt 2 năm 2017
 Lịch tuần công tác 45, năm học 2016-2017 (Từ 29/05/2017 đến 04/06/2017)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2016-2017 (Từ 05/06/2017 đến 11/06/2017)
  GIỚI THIỆU TỔ CM GIÁO DỤC THỂ CHẤT - QUỐC PHÒNG, AN NINH
 Các biểu mẫu dành cho sinh viên
 Khoa Cơ bản tổ chức Tổng kết khóa ĐH K13, CĐ K14 và TCCN K15 tốt nghiệp năm 2017
 Thông báo công việc tuần 45 (từ ngày 29/5/2017)
 Lịch tuần công tác 45, năm học 2016-2017 (Từ 29/05/2017 đến 04/06/2017)
 Lịch tuần công tác 44, năm học 2016-2017 (Từ 22/05/2017 đến 28/05/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản học kỳ hè, NH 2016-2017 (Cập nhật 21/5/2017)
 Chương trình đào tạo Cao đẳng sư phạm Toán học
 Chương trình đào tạo Đại học sư phạm vật lý

 Tin mới nhất
 
 Lịch tuần công tác 49, năm học 2016-2017 (Từ 26/06/2017 đến 02/07/2017)
 Lý lịch khoa học giảng viên Khoa Cơ bản
 Lịch tuần công tác 48, năm học 2016-2017 (Từ 19/06/2017 đến 25/06/2017)
 Thông báo về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia làm công tác thi THPT Quốc gia năm 2017
 Lịch tuần công tác 47, năm học 2016-2017 (Từ 12/06/2017 đến 18/06/2017)
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2016-2017 (Từ 05/06/2017 đến 11/06/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản học kỳ hè, NH 2016-2017 (Cập nhật 01/6/2017)
  GIỚI THIỆU TỔ CM GIÁO DỤC THỂ CHẤT - QUỐC PHÒNG, AN NINH
 Các biểu mẫu dành cho sinh viên
 Khoa Cơ bản tổ chức Tổng kết khóa ĐH K13, CĐ K14 và TCCN K15 tốt nghiệp năm 2017
BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY