Thứ năm, 27/04/2017    
Tìm kiếm:    
 VĂN BẢN CỦA BỘ GD & ĐT
     Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Thể dục cấp THCS 14:47 22/06/2012 [3976]
 
  
     Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Môn Toán

Môn Vật lí

Môn Hóa học

Môn Thể dục

 
Các tin khác liên quan :

      Chuẩn kiến thức, kỹ năng Hóa học 8 và Hóa học 9 14:40 22/06/2012 [9339]


      Quy chế tuyển sinh 2012 08:40 22/06/2012 [1559]


      Quy chế nghiên cứu khoa học của Sinh viên trong các trường ĐH, CĐ 15:44 06/03/2012 [1441]


      Chương trình phát triển ngành sư phạm 2011 - 2020 18:56 15/12/2011 [1491]


      Quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh 5 trình độ 14:12 08/12/2011 [1387]


      Chỉ thị của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục ĐH năm học 2011 – 2012. 22:07 30/11/2011 [1425]


      Quy định về việc biên soạn, lựa chọn , thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học 21:09 25/10/2011 [1435]


      Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hình thức VLVH (mới) 18:02 03/08/2011 [1539]


      Nhà giáo được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên từ ngày 1/5/2011 06:33 09/07/2011 [1629]


      Giảng viên GDQP-AN được hưởng 1% mức lương tối thiểu/tiết giảng 14:44 24/06/2011 [1780]


      Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học 09:23 09/06/2011 [1464]


      Nghị quyết của Chính Phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện Giáo dục Đại học giai đoạn 2006 - 2020 22:05 17/04/2011 [1441]


      Luật Giáo Dục 11:03 12/04/2011 [1412]


      Điều lệ Trường Đại học 11:00 12/04/2011 [1554]


      Điều lệ Trường Phổ thông 10:59 12/04/2011 [1455]

       Quy định chế độ làm việc của giảng viên 10:59 12/04/2011 [1509]
       Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng theo học phần 10:57 12/04/2011 [1417]
       Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ 10:57 12/04/2011 [1389]
       Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy 10:56 12/04/2011 [1401]
       Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 10:46 12/04/2011 [1544]
       Chương trình Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng 10:23 12/04/2011 [1408]


 Thông báo
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)
 Lịch tuần công tác 32, năm học 2016-2017 (Từ 27/02/2017 đến 05/03/2017)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Thông báo v/v đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2018
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)

 Tin mới nhất
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Thông báo v/v đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2018
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)
BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY