Thứ sáu, 27/01/2023    
Tìm kiếm:    
 NĂM 2015
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2015 08:29 01/12/2015 [1581]

     1. Tổng kết rút kinh nghiệm các hoạt động phối hợp trưng bày sách theo chủ đề "thiêng liêng biển, đảo Việt Nam, giao lưu nhà thơ Thanh Thảo và thi tìm hiểu chủ quyền biển đảo Việt Nam với Thư viện Tổng hợp tỉnh.

     2. Xử lý kỹ thuật sách mới đưa vào phục vụ.
 
    3. Xử lý công tác mượn trả sách và tài liệu tham khảo của CBVC và HSSV.
 
    4. Tiếp tục xử lý sách Phòng SP, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tháng 12/2015 cho mượn sách theo cá nhân . 
 
    5. Tổ chức 20/11 tại trung tâm và tham gia các hoạt động 20/11 do nhà trường tổ chức.

 

 
Các tin khác liên quan :

      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 08:32 01/12/2015 [4520]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2015 09:21 09/10/2015 [1799]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2015 09:55 16/09/2015 [1763]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2015 16:04 07/08/2015 [1816]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2015 14:43 17/07/2015 [1968]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2015 14:38 17/07/2015 [2062]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2015 09:40 12/01/2015 [2254]


 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM