Thứ tư, 08/02/2023    
Tìm kiếm:    
 NĂM 2015
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2015 09:55 16/09/2015 [1767]

 - Phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thư viện Tổng hợp tỉnh trưng bày và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo.

- Xử lý kỹ thuật sách mới mua để đưa vào phục vụ năm học mới
 
- Hướng dẫn kĩ năng khai thác tài nguyên Trung tâm cho HSSV khóa mới.
 
- Mời nói chuyện về sức khỏe giới tính cho một số lớp K15.
 
- Hướng dẫn thực tập tra cứu thư mục, thông tin, tài liệu và phục vụ bạn đọc cho lớp TTV14 tại trung tâm Thông tin - Tư liệu. 
 
- Phòng nghiệp vụ và các phòng sách điều chỉnh dữ liệu sách lưu thông trên phần mềm Ilip-opac.
 
- Làm việc với Cty trực tuyến VINA về mở tài khoản cho HSSV khóa mới và kế hoạch quảng bá, hướng dẫn HSSV khai thác thư viện số.
 
- Tăng cường đưa tin tức, giới thiệu sách trên trang web trung tâm.
 
- Triển khai công tác phòng chống tác hại bão số 3.

 

 
Các tin khác liên quan :

      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 08:32 01/12/2015 [4535]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2015 08:29 01/12/2015 [1584]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2015 09:21 09/10/2015 [1802]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2015 16:04 07/08/2015 [1818]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2015 14:43 17/07/2015 [1972]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2015 14:38 17/07/2015 [2065]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2015 09:40 12/01/2015 [2257]


 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM