Thứ tư, 08/02/2023    
Tìm kiếm:    
 NĂM 2015
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2015 14:43 17/07/2015 [1972]

            1- Thu hồi sách HSSV mượn trong học kỳ II năm học 2014 - 2015 và yêu cầu HSSV trả sách đối với các lớp tốt nghiệp năm 2015.

2- Lập danh sách HSSV tốt nghiệp năm 2015 chưa trả sách, đề nghị lãnh đạo trường tạm hoãn phát giấy chứng nhận tốt nghiệp với những đối tượng này.

3- Phục vụ cho CBVC, sinh viên chính qui và học viên các lớp phi chính qui mượn sách học kỳ hè (học kỳ hè kết thúc vào cuối tháng 7, ngày 27/7 thi HK).

4- Tiếp nhận và xử lý nghiệp vụ sách tặng của học giả Cynthia, đại học Fulbright.

5- Khảo giá, tham mưu lãnh đạo trường mua sách, tài liệu tham khảo phục vụ đào tạo.

6- Thực hiện công tác đền bù trong HSSV.

7- Tiếp tục nhận và xử lý sách phòng sách sư phạm

8-  Thực hiện các công tác khác do trường triển khai, điều động (coi thi, thực hiện các thủ tục nâng lương CBVC, bình xét phân loại CBCC, xét thi đua năm học...)

9- Phát phiếu khảo sát đánh giá tình hình hoạt động của Trung tâm cho sinh viên đang học các lớp cải thiện điểm.

10. XD kế hoạch khắc phục việc SV phản hồi về sách tham khảo.

11. Triển khai thu hồi sách nợ trong CBVC, chú ý các CBVC chuẩn bị nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ (Trương Hồng Hòa, Mai Thạch Lam, Lê Trọng Hải, Lê Thị Thảo

12. Nghiêm túc chấp hành giờ giấc trong làm việc, trường sẽ tăng cường kiểm tra.

13. Kê khai giờ năm học (2014 - 2015) ngày 14/7 nộp cho Trung tâm.

 

 

 

 

 
Các tin khác liên quan :

      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 08:32 01/12/2015 [4535]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2015 08:29 01/12/2015 [1584]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2015 09:21 09/10/2015 [1802]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2015 09:55 16/09/2015 [1766]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2015 16:04 07/08/2015 [1818]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2015 14:38 17/07/2015 [2065]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2015 09:40 12/01/2015 [2257]


 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM