Thứ tư, 08/02/2023    
Tìm kiếm:    
 NĂM 2015
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2015 09:40 12/01/2015 [2257]

 - Duy trì có hiệu quả việc tổ các lớp hướng dẫn kĩ năng khai thác tài nguyên Trung tâm cho HSSV khóa 14.


- Phối hợp tổ chức khai trương Thư viện Kỹ thuật số (8g ngày 23/1 thứ 6, tại Phòng họp KLF).


- Tham mưu xây dựng kế hoạch văn hóa đọc trong HSSV.

- Giúp Trung đoàn 94 xây dựng phòng đọc sách báo tại Trung đoàn.

- Phối hợp Khoa Kỹ thuật- Công nghệ, tạo nguồn tài liệu cho HSSV đào tạo chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ.

- Công tác đoàn thể: Công đoàn và đoàn TN họp để xét đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.
 
Các tin khác liên quan :

      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 08:32 01/12/2015 [4535]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2015 08:29 01/12/2015 [1584]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2015 09:21 09/10/2015 [1802]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2015 09:55 16/09/2015 [1766]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2015 16:04 07/08/2015 [1818]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2015 14:43 17/07/2015 [1971]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2015 14:38 17/07/2015 [2065]


 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM