Thứ tư, 08/02/2023    
Tìm kiếm:    
 NĂM 2015
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2015 14:38 17/07/2015 [2065]

1. Thu sách trong CBVC và HSSV khi kết thúc năm học và lập danh sách HSSV chưa trả sách sau khi thi tốt nghiệp.

2. Tiếp tục lấy ý kiến độc giả về hoạt động của Trung tâm Thông tin – Tư liệu và xử lý phiếu lấy ý kiến độc giả (theo kế hoạch cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục)

3. Tham mưu lãnh đạo trường về việc mua sách để phục vụ đào tạo năm 2015.

4. Tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho con CBVC Trung tâm.

5. Thực hiện công tác thi HK II của năm học (coi thi, ra đề, chấm thi)

6. Tham gia công tác thi tốt nghiệp TCCN

7. Phục vụ kế hoạch đào tạo HK hè (với 151 môn học)

8. CBVC Trung tâm đăng ký thời gian nghỉ phép năm 2015

9. Bình xét ABC sáu tháng đầu năm 2015.

10. Tiếp nhận và xử lý sách tặng của bà Cynthia

11. Xử lý sách Phòng sách Sư phạm

                                                       

 
Các tin khác liên quan :

      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 08:32 01/12/2015 [4535]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2015 08:29 01/12/2015 [1584]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2015 09:21 09/10/2015 [1801]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2015 09:55 16/09/2015 [1766]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2015 16:04 07/08/2015 [1818]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2015 14:43 17/07/2015 [1971]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2015 09:40 12/01/2015 [2256]


 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM