Thứ tư, 08/02/2023    
Tìm kiếm:    
 NĂM 2014
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2014 10:17 10/09/2014 [2354]

- Tham gia Hội nghị CBVC năm học 2014-2015 của trường.

- Phục vụ HSSV trả, mượn sách năm học mới.

- Bàn giao phòng sách KT - KT, cuối tháng 9

- Tham gia vui tết Trung thu 2014

- Phối hợp Phòng HC - QT rà soát kê khai tài sản tài sản TT.

- Tham gia báo cáo tuần sinh hoạt CDHSSV gắn với việc giới thiệu khái quát về Trung tâm cho SV khóa mới.

- Thanh lý hợp đồng mua sách 2014 và Tham mưu Lãnh đạo trường Thông báo danh mục sách và tài liệu tham khảo mới mua 2014 đến CBVC và HSSV.

- Sơ kết tình hình trả sách của CBVC theo TB Số 1293 ngày 27/8/2014, báo cáo Lãnh đạo trường.

-  Giới thiệu nguồn tài nguyên cho lớp ĐH Văn khóa 13.

TTTT-TL.
 
Các tin khác liên quan :

      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2014 09:21 10/11/2014 [4522]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2014 10:16 22/10/2014 [2254]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2014 09:56 22/10/2014 [2436]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2014 15:55 07/10/2014 [2265]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2014 14:20 21/07/2014 [2291]


 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM