Thứ tư, 08/02/2023    
Tìm kiếm:    
 THÔNG TIN THƯ MỤC
     DANH MỤC SÁCH PHẠM VĂN ĐỒNG 09:28 04/03/2014 [2808]
  
      Kỷ niệm 108 năm ngày sinh Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng (1.3.1906 - 1.3.2014)Trung tâm Thông tin Tư liệu biên soan danh mục sách Phạm Văn Đồng bao gồm những tài liệu của Người và tài liệu có nội dung liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Cố thủ tướng - Một nhà chính trị, một người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi. Hi vọng danh mục này là công cụ tra tìm hữu ích đối với bạn đọc.

1.     Hồ Chí Minh và con người Việt Nam trên con đường dân giàu nước mạnh/ Phạm Văn Đồng. - H. : Chính trị Quốc gia , 1994. - 128tr. ; 19cm - 335.4346

Thư viện Kho đọc [KD] :
  PD.000030581;PD.000030582;PD.000030583;PD.000030584;

2.     Phạm Văn Đồng trong lòng người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế : Hồi ký/ Nguyễn khoa Điềm. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2002. - 940tr. ; 24cm. - 920

Thư viện Kho đọc [KD] :
          PD.000030452;PD.000030453;PD.000030454;PD.000030455;
    PD.000030456;

3.     Phạm Văn Đồng: Người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi. - H. : Chính trị Quốc Gia , 2001. - 403tr ; 22cm - 920

Thư viện Kho đọc [KD] :
          PD.000026024;PD.000026025;PD.000026026;PD.000026027;
    PD.000026028;PD.000026029;PD.000026030;PD.000026031;
    PD.000026032;PD.000026033;PD.000026034;PD.000026035;
    PD.000026036;PD.000026037;PD.000026038;PD.000026039;
    PD.000026040;PD.000026041;PD.000026042;PD.000026043;
    PD.000026044;PD.000026045;PD.000026046;PD.000026047;
    PD.000026048;PD.000026049;PD.000026050;PD.000026051;
    PD.000026052;PD.000026053;

4.     Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc/ Phạm Văn Đồng. - H. : Chính trị quốc gia , 2000. - 633tr. ; 22cm - 895.922803

Thư viện Kho đọc [KD] :
          PD.000030175;PD.000030176;PD.000030177;PD.000030178;
    PD.000030179;PD.000030180;PD.000030181;PD.000030182;
    PD.000030183;PD.000030184;PD.000030185;PD.000030186;
    PD.000030187;PD.000030188;PD.000030189;PD.000030190;
    PD.000030191;PD.000030192;PD.000030193;

5.     Tuyển tập văn học/ Phạm Văn Đồng. - H. : Văn học , 1996. - 753tr. ; 19cm - 807

Thư viện Kho đọc [KD] :
          PD.000019852;PD.000019853;

6.     Phạm Văn Đồng: Tuyển tập (1946 - 1965)/ Nguyễn Tiến Năng, Trần Việt Phương biên soạn.- H: Chính trị Quốc gia, 2008.- 1028tr.; 22cm.- (Tập 1) Phòng truyền thống.

7.  Phạm Văn Đồng trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. - H. : Chính trị Quốc gia , 2002. - 940tr. ; 24cm - 920 

     Thư viện Kho đọc [KD] :
  PD.000009148;PD.000009149;PD.000009150;PD.000009151;
    PD.000009152;

8.  Phạm Văn Đồng trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè Quốc tế : Hồi ký. - H. : Chính trị Quốc gia , 2002. - 940tr. ; 24cm - 920 

Thư viện Kho đọc [KD] :
  PD.000008623;PD.000008624;PD.000008625;PD.000008626;
    PD.000008627;PD.000008628;

 9. Phạm Văn Đồng người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi/ Trần Đinh Nghiêm. - H. : Chính trị Quốc gia , 2001. - 403tr. ; 22cm - 920 

Thư viện Kho đọc [KD] :
  PD.000030474;

10. Phạm Văn Đồng những nhận thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị quốc gia , 1989. - 200tr ; 19cm 

Thư viện Kho mượn [KM] :
  KM.000020230;

11. Phạm Văn Đồng - Một nhân cách lớn/ Nguyễn Tiến Năng. - [31]tr. ; 29cm - 920 

Thư viện Kho đọc [KD] :
  PD.000033915;

12. Phạm Văn Đồng tuyển tập. T.1 : 1946 - 1965/ Nguyễn Tiến Năng. - H. : Chính trị Quốc gia , 2008. - 1028tr. ; 22cm - 959.704 092 

Thư viện Kho đọc [KD] :
  PD.000033980;

13. Phạm Văn Đồng tuyển tập. T.2 : 1966 - 1975/ Nguyễn Tiến Năng. - H. : Chính trị Quốc gia , 2009. - 1256tr. ; 22cm - 959.704 092 

Thư viện Kho đọc [KD] :
  PD.000033981;

14. Hồ Chí Minh - Tinh hoa và khí phách của dân tộc/ Phạm Văn Đồng. - H. : Chính trị Quốc gia , 2009. - 654tr. ; 22cm - 959.704 092 

 Thư viện Kho đọc [KD] :
  PD.000033982;

15. Phạm Văn Đồng và ngoại giao Việt Nam/ Vũ Dương Huân. - H. : Chính trị Quốc gia , 2006. - 766tr. ; 24cm - 959.704 092 

 Thư viện Kho đọc [KD] :
  PD.000033984;

16. Thủ tướng Phạm Văn Đồng = Prime Minister Pham Van Dong. - H. : Thông tấn , 2006. - 192tr. ; 25cm - 959.704 092 

Thư viện Kho đọc [KD] :
  PD.000033985;

17. Phạm Văn Đồng người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi. - H. : Chính Trị quốc Gia , 2001. - 403tr ; 22cm - 324.209 2 

 Thư viện Kho mượn [KM] :
  KM.000013098;

18. Hồ Chí Minh quá khứ.hiện tại tương lai/ Phạm văn đồng. - H. : Sự thật , 1991. - 107tr ; 19cm - 320.092 

Thư viện Kho mượn [KM] :
  KM.000012717;

19. Phạm Văn Đồng người con ưu tú của quê hương Quảng ngãi. - H. : Chính trị quốc gia , 2001 ; 22cm - 920.008

 

 

TTTT - TL
 
Các tin khác liên quan :

      DANH MỤC SÁCH MỚI BỔ SUNG NĂM 2015 08:32 13/01/2016 [5220]


      DANH MỤC TÀI LIỆU TIẾNG ANH HAY 08:27 26/08/2015 [2339]


      DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2014 10:36 22/10/2014 [2974]


      DANH MỤC SÁCH VÕ NGUYÊN GIÁP 08:38 08/05/2014 [2714]


      GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT 08:12 11/11/2013 [3477]


      DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013 20:34 27/10/2011 [3982]


 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM