Thứ tư, 08/02/2023    
Tìm kiếm:    
 THÔNG TIN THƯ MỤC
     DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2014 10:36 22/10/2014 [2975]

    Giới thiệu danh mục sách mới năm học 2014 - 2015

     Để đáp ứng nhu cầu về tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy, học tập của cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên năm học 2014 - 2015, Nhà trường đã nhập về Trung tâm Thông tin - Tư liệu 269 tên  sách với 759 cuốn sách (Có danh mục sách kèm theo). Đặc biệt trong số sách trên có 152 tên sách với 223 cuốn sách ngoại văn, chuyên ngành vật lý, có giá trị khoa học cao.

Nay thông báo cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên biết để mượn, học tập, nghiên cứu.

  

 Click vào đây:

 
Các tin khác liên quan :

      DANH MỤC SÁCH MỚI BỔ SUNG NĂM 2015 08:32 13/01/2016 [5220]


      DANH MỤC TÀI LIỆU TIẾNG ANH HAY 08:27 26/08/2015 [2339]


      DANH MỤC SÁCH VÕ NGUYÊN GIÁP 08:38 08/05/2014 [2714]


      DANH MỤC SÁCH PHẠM VĂN ĐỒNG 09:28 04/03/2014 [2808]


      GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT 08:12 11/11/2013 [3477]


      DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013 20:34 27/10/2011 [3982]


 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM