Thứ tư, 08/02/2023    
Tìm kiếm:    
 THÔNG TIN THƯ MỤC
     DANH MỤC SÁCH VÕ NGUYÊN GIÁP 08:38 08/05/2014 [2714]
  
     Bạn đọc thân mến! Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12/1944 - 22/12/2014 và tưởng nhớ vị Đại tướng huyền thoại của dân tộc ta - Võ Nguyên Giáp; Trung tâm Thông tin - Tư liệu tập hợp danh mục sách về Võ Nguyên Giáp. Danh mục này bao gồm 10 tác phẩm của Đại tướng. Nội dung các tác phẩm một mặt phản ánh đường lối, chủ trương của Đảng về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, mặt khác thể hiện tư duy quân sự thiên tài của Đại tướng (9 tác phẩm). Một tác phẩm Võ Nguyên Giáp viết về tư tưởng Hồ Chí Minh. Thư mục được xếp theo vần chữ cái tên tác phẩm để thuận tiện cho việc tra cứu của bạn đọc. Hi vọng thư mục cung cấp cho bạn đọc những thông tin bổ ích!

1.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ. - H. : Quân đội nhân dân , 2004. - 563tr ; 27cm - 959.7041092

Thư viện Kho đọc [KD] :                      PD.000014206;PD.000014207;PD.000014208;PD.000014209;

2.   Điện Biên Phủ : Tuyển tập hồi ký (trong nước)/ Võ Nguyên Giáp. - H.: Chính trị Quốc gia , 2004. - 1053tr. ; 24cm - 959.7041

Thư viện Kho đọc [KD] :                PD.000027799;PD.000027800;PD.000027801;PD.000027802;
                PD.000027803;

 3.  Đường tới Điện Biên Phủ : Hồi ức/ Võ Nguyên Giáp. - Lần 2. - H. : Chính trị quốc gia , 2001. - 379tr. ; 21cm - 920

Thư viện Kho đọc [KD] :
                PD.000011379;PD.000011380;PD.000011381;PD.000011382;
              PD.000011383;

 4.  Đường tới điện biên phủ/ Võ Nguyên Giáp. - H. : Quân đội Nhân dân , 2001. - 379tr. ; 21cm

Thư viện Kho đọc [KD] :
                PD.002564;PD.002565;PD.002566;

 5.  Những chặng đường lịch sử/ Võ Nguyên Giáp. - H. : Chính trị quốc gia, 1994. - 579tr ; 22cm - 920.008

Thư viện Kho đọc[KD] :
                 PD.000023980;PD.000023981;

  6. Những chặng đường lịch sử/ Võ Nguyên Giáp. - Tái bản có sửa chữa. - H. : Chính trị quốc gia , 2001. - 576tr. ; 22cm - 920

Thư viện Kho đọc [KD]: 

PD.000011375;PD.000011376;PD.000011377;PD.000011378;

7. Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng : Hồi ức/ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. - H. : Chính trị quốc gia , 2004. - 374tr. ; 22cm - 959.7044

Thư viện Kho đọc [KD] :                       PD.000030199;PD.000030200;PD.000030201;PD.000030202;
                        PD.000030203;

 8.  Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng/ Võ Nguyên Giáp. - H. : Chính trị Quốc gia , 2000. - 374tr ; 22cm - 895.922803

Thư viện Kho đọc [KD] :
                PD.000009790;

 9.    Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam/ Võ Nguyên Giáp. - H. : Chính trị quốc gia , 1997. - 362tr. ; 22cm - 335.434 6

Thư viện Kho đọc [KD] :                PD.000020718;PD.000020719;PD.000020720;PD.000020721;
                PD.000020722;

10. Những năm tháng không thể nào quên : Hồi ức/ Võ Nguyên Giáp. - H.: Quân đội nhân dân , 2001. - 389tr. ; 21cm - 92 

Thư viện Kho đọc [KD] :
  PD.000006411;PD.000006412;PD.000006413;

11. Đường tới Điện Biên Phủ : Hồi ức/ Võ Nguyên Giáp. - H. : Quân đội nhân dân , 1999. - 427tr. ; 21cm - 920

Thư viện Kho đọc [KD] :
  PD.000033155;PD.000033156;PD.000033157;PD.000033158;

12. Võ Nguyên Giáp vị tướng vì hòa bình, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Nhớ về một con người huyền thoại, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng của nhân dân/ Lê Trung Kiên. - H. : Thời Đại , 2013. - 415tr. ; 27cm - 928 

Thư viện Kho đọc [KD] :
  PD.000034101;

 

 

Trung tâm Thông tin - Tư liệu
 
Các tin khác liên quan :

      DANH MỤC SÁCH MỚI BỔ SUNG NĂM 2015 08:32 13/01/2016 [5220]


      DANH MỤC TÀI LIỆU TIẾNG ANH HAY 08:27 26/08/2015 [2339]


      DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2014 10:36 22/10/2014 [2974]


      DANH MỤC SÁCH PHẠM VĂN ĐỒNG 09:28 04/03/2014 [2807]


      GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT 08:12 11/11/2013 [3477]


      DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013 20:34 27/10/2011 [3982]


 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM