Thứ tư, 08/02/2023    
Tìm kiếm:    
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
     Lịch công tác tuần 14/8 - 20/8/2017 07:49 05/08/2014 [6629]
Thứ /ngày Sáng Chiều Ghi chú

Thứ 2

14/8

 

- 10h: Khai mạc công tác đánh giá ngoài (Đ/c Lượng, Duyên, An) - KLF

 

- 13h30-17h: Làm việc với CB phụ trách mảng TTTTTL - PH số 3

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Thứ 3

15/8

 

- 9h15: Thảo luận và phỏng vấn CBQL TT (Đ/c Lượng, Duyên) - PH số 1

  

  - Đ/c Lượng lên lớp

 - 13h30-17h: Làm việc với CBQL TT (Đ/c Lượng, Duyên) - PH số 3

Thứ 4

16/8

- 7h30-9h45: Kiểm tra Trung tâm

- 10h: Phỏng vấn nhóm người học (Đ/c Lượng) - Diễn giảng

- 14h-15h30: Phỏng vấn nhóm NV hỗ trợ (Đ/c An, Lan) - Diễn giảng

Thứ 5

17/8

- 9h30-10h: Làm việc với CBQL TT (Đ/c Lượng, Duyên) - PH số 3

 - Đ/c Lượng lên lớp

Thứ 6

18/8

- 9h: Bế mạc (Đ/c Lượng, Duyên, An) -KLF

 

- Hoạt động bình thường

 

Thứ 7

19/8 

  

 

CN

20/8

 

 

 

 

 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM