Thông báo

Đại hội Liên chi đoàn Khoa CNTT nhiệm kỳ 2020 – 2022

Chiều  ngày 29/12/2020, tại Hội trường KLF, Liên chi đoàn Khoa CNTT đã tiến hành tổ chức đại hội Liên chi đoàn Khoa CNTT nhiệm kỳ 2020-2022. Đến dự và chỉ đạo đại hội có thầy Lương Văn Nghĩa – bí thư chi bộ, trưởng Khoa CNTT, đồng chí Cao Xuân Tín – phó bí thư Đoàn thanh niên, chủ ... Xem chi tiết »

Thông báo v/v đăng ký học lại học kỳ II – năm học 2020-2021

Khoa CNTT thông báo v/v đăng ký học lại trong học kỳ 2, năm học 2020-2021 như sau: Đối tượng: Sinh viên các lớp đại học, cao đẳng có học phần đạt điểm F Sinh viên các lớp đại học, cao đẳng có học phần đạt điểm D muốn cải thiện điểm Thời gian nộp đơn đăng ký học lại: Từ ... Xem chi tiết »

Thông báo về việc triển khai đăng ký học phần học kỳ II năm học 2020 – 2021

Các mốc thời gian cần lưu ý: – Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 13/12/2020: sinh viên đăng ký học phần trực tiếp trên trang web quản lý đào tạo (http://quanly.pdu.edu.vn) – Ngày 16/12/2020: sinh viên xem danh sách các học phần tự chọn được mở (trên trang web quản lý đào tạo) – Ngày 18/12/2020: sinh viên kiểm tra tên ... Xem chi tiết »

Thông báo v/v đăng ký học lại học kỳ I – năm học 2020-2021

Khoa CNTT thông báo v/v đăng ký học lại trong học kỳ 1, năm học 2020-2021 như sau: Đối tượng: Sinh viên các lớp đại học, cao đẳng có học phần đạt điểm F Sinh viên các lớp đại học, cao đẳng có học phần đạt điểm D muốn cải thiện điểm Thời gian nộp đơn đăng ký học lại: Từ ... Xem chi tiết »