Thông báo

Thông báo v/v đăng ký thi sát hạch do FPT-Software tổ chức

Theo kế hoạch hợp tác giữa khoa CNTT và công ty phần mềm FPT-Software, công ty FPT-Software sẽ tổ chức sát hạch các học phần nhằm tuyển dụng sinh viên vào thực tập tại công ty. Các học phần sẽ tổ chức sát hạch: SQL căn bản SQL nâng cao Java căn bản Java nâng cao Thời gian tổ chức (dự kiến): ngày 10, 11 ... Xem chi tiết »

Thông báo v/v tổ chức buổi chia sẻ kinh nghiệm NCKH

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên khoa CNTT làm nghiên cứu khoa học và thực hiện luận văn, Câu lạc bộ tin học sẽ tổ chức buổi nói chuyện chia sẻ kinh nghiệm NCKH cho sinh viên, cụ thể như sau: Thời gian: 08h00 thứ năm, ngày 27/10/2016 Địa điểm: Phòng H301 Nội dung: Cách viết đề cương ... Xem chi tiết »

Thông báo v/v nhận đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016-2017

Khoa CNTT thông báo việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017 đến các sinh viên như sau: – Thời gian đăng ký: Từ 18/8/2016 đến 25/8/2016 (qua email). – Sinh viên tự đề xuất đề tài hoặc đăng ký đề tài được đề xuất từ giảng viên (liên hệ giảng viên). – Đề tài phải ... Xem chi tiết »

Thông báo v/v nộp đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp

Khoa CNTT thông báo đến các sinh viên các lớp cao đẳng khóa 12, 13 đã đủ điều kiện tốt nghiệp, nhanh chóng nộp đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp (theo mẫu) về VP khoa để Nhà trường thực hiện xét tốt nghiệp đợt tháng 09/2016. Thời gian nộp đơn: từ ngày 17/8/2016 đến ngày 24/8/2016 Quá thời ... Xem chi tiết »