Chi bộ khoa CNTT tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

Chiều ngày 24/8/2017, thực hiện Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ngãi, Chi bộ Khoa Công nghệ thông tin đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 3 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công tác phát triển Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa rất quan trọng đối với Chi bộ Khoa Công nghệ thông tin. Trong tháng 8/2017, Chi bộ vinh dự kết nạp thêm 3 quần chúng ưu tú vào Đảng, gồm các đồng chí:

– Đ/c Phạm Thị Minh Thương, giảng viên khoa Công nghệ thông tin

– Đ/c Thượng Đình Nguyên, sinh viên lớp DCT14A

– Đ/c Phan Thị Mỹ Dương, sinh viên lớp DST13

Buổi lễ được tổ chức trang trọng, đúng quy định của Điều lệ Đảng. Tại lễ kết nạp, đồng chí Lương Văn Nghĩa – Bí thư Chi bộ đã chúc mừng 3 đồng chí và bày tỏ mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy năng lực để hoàn thành thời gian thử thách theo đúng quy định trong Điều lệ Đảng. Bên cạnh việc trao Quyết định kết nạp cho đảng viên mới, đ/c bí thư cũng đã phân công 6 đồng chí Đảng viên chính thức tiếp tục theo dõi, giúp đỡ các đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

Các hình ảnh trong buổi lễ kết nạp Đảng:

CNTT_KetNapDang_0824_1

CNTT_KetNapDang_0824_2

CNTT_KetNapDang_0824_3

CNTT_KetNapDang_0824_4