Chi bộ khoa

Chi bộ khoa CNTT trực thuộc Đảng bộ trường ĐH Phạm Văn Đồng. Hiện tại, chi bộ có 16 Đảng viên, trong đó có 2 Đảng viên là sinh viên.

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STTHỌ VÀ TÊNNĂM SINHCHỨC VỤ
1Lương Văn Nghĩa1964Bí thư
2Võ Thị Ngọc Huệ1970Phó bí thư
3Nguyễn Thị Minh Thư1962Đảng viên
4Phạm Văn Trung1978Đảng viên
5Trần Đức Minh1978Đảng viên
6Đặng Thị Xuân Phương1972Đảng viên
7Nguyễn Thị Hoàng Phương1990Đảng viên
8Lê Duy Tuấn1991Đảng viên
9Phạm Văn Tho1985Đảng viên
10Nguyễn Văn Toán1988Đảng viên
11Phạm Khánh Bảo1987Đảng viên
12Huỳnh Triệu Vỹ1979Đảng viên
13Nguyễn Trí Nhân1970Đảng viên
14Lê Linh1991Đảng viên
15Huỳnh Ngọc PhúcĐảng viên
16Bùi Công Thành1985Đảng viên

Một số hình ảnh hoạt động:

Lễ kết nạp Đảng viên mới cho đ/c Bùi Công Thành

Lễ kết nạp Đảng viên mới cho đ/c Bùi Công Thành

Lễ kết nạp Đảng viên mới

Lễ kết nạp Đảng viên mới