Chi bộ khoa

Chi bộ khoa CNTT trực thuộc Đảng bộ trường ĐH Phạm Văn Đồng. Hiện tại, chi bộ có 17 Đảng viên, trong đó có 3 Đảng viên là sinh viên.

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STTHỌ VÀ TÊNNĂM SINHCHỨC VỤ
1Lương Văn Nghĩa1964Bí thư
2Phạm Văn Trung1978Phó bí thư
3Võ Thị Ngọc Huệ1970Đảng viên
4Trần Đức Minh1978Đảng viên
5Nguyễn Thị Hoàng Phương1990Đảng viên
6Lê Duy Tuấn1991Đảng viên
7Phạm Văn Tho1985Đảng viên
8Nguyễn Văn Toán1988Đảng viên
9Phạm Khánh Bảo1987Đảng viên
10Huỳnh Triệu Vỹ1979Đảng viên
11Nguyễn Trí Nhân1970Đảng viên
12Huỳnh Ngọc Phúc1995Đảng viên
13Bùi Công Thành1985Đảng viên dự bị
14Phạm Thị Minh Thương1985Đảng viên dự bị
15Thượng Đình Nguyên1992Đảng viên dự bị
16Phan Thị Mỹ Dương1995Đảng viên dự bị
17Đinh Thị Xuân Vạn1984Đảng viên dự bị

Một số hình ảnh hoạt động:

CNTT_KetNapDang_0824_4

Lễ kết nạp Đảng viên mới

CNTT_HocNghiQuyet_0824

Buổi học tập nghị quyết trung ương 5 khóa XII

Đại hội chi bộ CNTT nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội chi bộ CNTT nhiệm kỳ 2017-2020

Lễ kết nạp Đảng viên mới cho đ/c Bùi Công Thành

Lễ kết nạp Đảng viên mới cho đ/c Bùi Công Thành

Lễ kết nạp Đảng viên mới

Lễ kết nạp Đảng viên mới