Chi bộ khoa

Chi bộ khoa CNTT trực thuộc Đảng bộ trường ĐH Phạm Văn Đồng. Hiện tại, chi bộ có 16 Đảng viên, trong đó có 2 Đảng viên là sinh viên.

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STTHỌ VÀ TÊNNĂM SINHCHỨC VỤ
1Lương Văn Nghĩa1964Bí thư
2Phạm Văn Trung1978Phó bí thư
3Võ Thị Ngọc Huệ1970Đảng viên
4Trần Đức Minh1978Đảng viên
5Nguyễn Thị Hoàng Phương1990Đảng viên
6Lê Duy Tuấn1991Đảng viên
7Phạm Văn Tho1985Đảng viên
8Nguyễn Văn Toán1988Đảng viên
9Phạm Khánh Bảo1987Đảng viên
10Huỳnh Triệu Vỹ1979Đảng viên
11Nguyễn Trí Nhân1970Đảng viên
12Lê Linh1991Đảng viên
13Huỳnh Ngọc Phúc1995Đảng viên
14Bùi Công Thành1985Đảng viên

Một số hình ảnh hoạt động:

Đại hội chi bộ CNTT nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội chi bộ CNTT nhiệm kỳ 2017-2020

Lễ kết nạp Đảng viên mới cho đ/c Bùi Công Thành

Lễ kết nạp Đảng viên mới cho đ/c Bùi Công Thành

Lễ kết nạp Đảng viên mới

Lễ kết nạp Đảng viên mới