Thông báo sinh viên

Thông báo v/v nộp đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp

Khoa CNTT thông báo: Sinh viên các lớp cao đẳng theo học chế tín chỉ đã đủ điều kiện tốt nghiệp, nhanh chóng nộp đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp để được xét tốt nghiệp. Thời gian nộp đơn: từ ngày 20/6/2016 đến ngày 24/6/2016 Lưu ý: – Sinh viên các lớp niên chế từ khóa 11 trở ... Xem chi tiết »