• Tập thể CBGV khoa CNTT năm 2017

  • Tập thể CBGV khoa CNTT năm 2016

  • GS Phan Viết Hoàng và sinh viên lớp Phát triển ứng dụng di động

  • Ký kết hợp tác với FPT Software Đà Nẵng giai đoạn 2018-2023

  • Ký kết hợp tác với FPT Software Đà Nẵng giai đoạn 2013-2018

  • Nhóm sinh viên tham dự Hội thi Mobile Hackathon năm 2016

  • Cựu sinh viên khoa CNTT đang làm việc tại FPT Software Đà Nẵng

  • Đoàn sinh viên tham quan thực tế tại FPT Software Đà Nẵng