• Tập thể CBGV khoa CNTT năm 2017

  • Tập thể CBGV khoa CNTT năm 2016

  • GS Phan Viết Hoàng và sinh viên lớp Phát triển ứng dụng di động

  • Nhóm sinh viên tham dự Hội thi Mobile Hackathon năm 2016

  • Ký kết hợp tác với FPT Software Đà Nẵng

  • Đội Oympic tin học sinh viên năm 2013

  • Cựu sinh viên khoa CNTT đang làm việc tại FPT Software Đà Nẵng