Thứ sáu, 21/01/2022     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    

 

 

 

 

 Thông báo
 
 Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 08&09/01/2022
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 08&09/01/2022
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 08&09/01/2022
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 08&09/01/2022
 Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi ngày 08&09/01/2022
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 08&09/01/2022
 THÔNG BÁO TẠM HOÃN KỲ THI NGOẠI NGỮ - TIN HỌC NGÀY 10/10/2021
 Thông báo tổ chức ôn tập bằng hình thức trực tuyến
 Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 10/10/2021
 Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 15/8/2021
Lịch thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

 LỊCH THI - HIỆU LỆNH
     Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi ngày 08&09/01/2022 08:48 05/01/2022 [291]

 * Ngày 08/01/2022:

   -   Thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT tại Nhà H – Cơ sở 509 Phan Đình Phùng, bắt đầu lúc 7 giờ 00.

   -    Thi Chứng nhận Tiếng Pháp bậc 3/6 (B1) tại Tầng 1 - Nhà G – Cơ sở 509 Phan Đình Phùng, bắt đầu lúc 7 giờ 00.

* Ngày 09/01/2022:

   -  Thi Chứng nhận Tiếng Anh bậc 3/6 (B1) tại Tầng 2 - Nhà G – Cơ sở 509 Phan Đình Phùng, bắt đầu lúc 7 giờ 00.

   -   Thi Chứng nhận Tiếng Anh bậc 2/6 (A2) tại Tầng 1 - Nhà G – Cơ sở 509 Phan Đình Phùng, bắt đầu lúc 7 giờ 30.

 

Thí sinh xem chi tiết lịch thi tại đây

Lưu ý:

 - Thí sinh có mặt đúng thời gian quy định, mang theo CMND/CCCD

 - Nộp cho CBCT Tờ khai báo y tế và Chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

 - Tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

 

  .

 
Các tin khác liên quan :

      Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi ngày 13/6/2021 15:09 08/04/2021 [239]


 
 Tin mới nhất
 
 Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 08&09/01/2022
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 08&09/01/2022
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 08&09/01/2022
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 08&09/01/2022
 Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi ngày 08&09/01/2022
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 08&09/01/2022
 Quyết định về việc sử dụng con dấu Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
 Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
 Quy định về định dạng đề thi dánh giá năng lực ngoại ngữ
  Quy định điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét công nhận tốt nghiệp đối với HSSV

 

   

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CNTT

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn