Thứ sáu, 01/03/2024     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học, chứng nhận Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    

   

 

 

 Thông báo
 
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 24/03/2024
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Kết quả điểm Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 28/01/2024
 Thời khóa biểu từ ngày 17/01/2024 đến ngày 26/01/2024
 Thông báo lùi thời gian tồ chức Kỳ thi NN-TH tháng 01/2024
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 21/01/2024
 

 

 LỊCH THI - HIỆU LỆNH
     Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023 10:16 31/10/2023 [1219]

 

THÍ SINH DỰ THI LƯU Ý:

  - Có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, xuất trình CCCD/CMND để dự thi.

 

  - Thực hiện việc xác nhận hoặc sửa đổi (nếu có sai sót) thông tin cá nhân của mình tại phòng thi để đảm bảo đúng thông tin in trên Chứng chỉ/Chứng nhận.

 

 

- Tuân thủ Quy chế thi và điều hành của Hội đồng thi.

 
Các tin khác liên quan :

      Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024 14:26 24/01/2024 [1224]


      Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày17/12/2023 14:11 14/12/2023 [1218]


      Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023 10:27 27/09/2023 [1219]


      Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023 09:31 23/08/2023 [1218]


      Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/7/2023 10:54 25/07/2023 [1219]


      Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/6/2023 15:55 08/06/2023 [1219]


      Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/6/2023 15:55 08/06/2023 [1219]


      Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/5/2023 11:06 09/05/2023 [1219]


      Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 09/4/2022 15:00 29/03/2023 [1219]


      Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023 10:48 22/02/2023 [1219]


      Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi ngày 30/10/2022 16:10 25/10/2022 [1220]


      Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/9/2022 19:41 15/09/2022 [1220]


      Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/8/2022 09:26 09/08/2022 [1219]


      Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022 15:51 29/06/2022 [1219]


      Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 29/5/2022 10:16 25/05/2022 [1220]

       Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 24/4/2022 07:14 21/04/2022 [1220]
       Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/02/2022 15:18 23/02/2022 [1220]
       Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi ngày 08&09/01/2022 08:48 05/01/2022 [1220]
       Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi ngày 13/6/2021 15:09 08/04/2021 [1220]

  

 Tin mới nhất
 
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 24/03/2024
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Kết quả điểm Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 28/01/2024
 Thời khóa biểu từ ngày 17/01/2024 đến ngày 26/01/2024
 Thông báo lùi thời gian tồ chức Kỳ thi NN-TH tháng 01/2024
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 21/01/2024

 

   

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CNTT

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn