Thứ sáu, 21/01/2022     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    

 

 

 

 

 Thông báo
 
 Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 08&09/01/2022
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 08&09/01/2022
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 08&09/01/2022
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 08&09/01/2022
 Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi ngày 08&09/01/2022
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 08&09/01/2022
 THÔNG BÁO TẠM HOÃN KỲ THI NGOẠI NGỮ - TIN HỌC NGÀY 10/10/2021
 Thông báo tổ chức ôn tập bằng hình thức trực tuyến
 Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 10/10/2021
 Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 15/8/2021
Lịch thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

 QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN
     Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 08&09/01/2022 14:00 18/01/2022 [72]

 1. Quyết định phê duyệt kết quả thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

   - Danh sách thí sinh đạt yêu cầu

2. Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ

   - Danh sách thí sinh đạt yêu cầu Chứng nhận Tiếng Anh bậc 2/6

   - Danh sách thí sinh đạt yêu cầu Chứng nhận Tiếng Anh bậc 3/6

   - Danh sách thí sinh đạt yêu cầu Chứng nhận Tiếng Pháp bậc 3/6

 
Các tin khác liên quan :

      Quyết định công nhận kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học kỳ thi ngày 13/06/2021 19:52 18/06/2021 [1124]


      Quyết định công nhận đạt kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 16/5/2021 09:57 20/05/2021 [518]


      Quyết định công nhận đạt kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 11/4/2021 16:06 15/04/2021 [262]


      Quyết định công nhận đạt kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 14/3/2021 15:14 23/03/2021 [415]


      Quyết định công nhận đạt kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 06/12/2020 15:07 23/03/2021 [118]


      Quyết định công nhận đạt kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 25/10/2020 14:45 23/03/2021 [111]


      Quyết định công nhận đạt kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 20/9/2020 14:16 23/03/2021 [95]


      Quyết định công nhận đạt kết quả các Kỳ thi NN-TH trước ngày 20/9/2020 10:39 20/01/2021 [237]


 
 Tin mới nhất
 
 Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 08&09/01/2022
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 08&09/01/2022
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 08&09/01/2022
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 08&09/01/2022
 Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi ngày 08&09/01/2022
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 08&09/01/2022
 Quyết định về việc sử dụng con dấu Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
 Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
 Quy định về định dạng đề thi dánh giá năng lực ngoại ngữ
  Quy định điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét công nhận tốt nghiệp đối với HSSV

 

   

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CNTT

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn