Thứ năm, 01/06/2023     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học, chứng nhận Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    

  

 

 

 Thông báo
 
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/5/2023
 Kết quả điểm Kỳ thi NN-TH ngày 14/5/2023
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 18/6/2023
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/5/2023
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/5/2023
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/5/2023
 Lịch ôn tập kỳ thi NN-TH 14.5.2023
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 14/5/2023
 Thời khóa biểu từ ngày 04/5/2023 đến ngày 12/5/2023
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 09/4/2023
 

 

 QUY ĐỊNH
     Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 09:38 21/12/2022 [254]

 

 
Các tin khác liên quan :

      Điều chỉnh Quy định điều kiện ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp 08:51 18/05/2022 [342]


      Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 15:37 30/12/2021 [262]


      Quy định về định dạng đề thi dánh giá năng lực ngoại ngữ 15:27 30/12/2021 [205]


       Quy định điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét công nhận tốt nghiệp đối với HSSV 09:30 24/12/2021 [183]


      Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin 15:36 23/03/2021 [317]


    


 Tin mới nhất
 
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/5/2023
 Kết quả điểm Kỳ thi NN-TH ngày 14/5/2023
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 18/6/2023
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/5/2023
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/5/2023
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/5/2023
 Lịch ôn tập kỳ thi NN-TH 14.5.2023
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 14/5/2023
 Thời khóa biểu từ ngày 04/5/2023 đến ngày 12/5/2023
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 09/4/2023

 

   

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CNTT

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn