Thứ sáu, 22/09/2023     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học, chứng nhận Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    

  

 

 

 Thông báo
 
 Thời khóa biểu từ ngày 20/9/2023 đến ngày 30/9/2023
 Lịch bồi dưỡng, ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Kết quả điểm Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Thời khóa biểu từ ngày 16/8/2023 đến ngày 25/8/2023
 Lịch ôn tập kỳ thi NN-TH 27.8.2023
 

 

 THỜI KHÓA BIỂU
     Thời khóa biểu từ ngày 20/9/2023 đến ngày 30/9/2023 10:39 19/09/2023 [448]

 

XEM DANH SÁCH LỚP BÊN DƯỚI

Học viên lưu ý vào đúng lớp theo danh sách

 

 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu từ ngày 16/8/2023 đến ngày 25/8/2023 09:14 16/08/2023 [447]


      Thời khóa biểu từ ngày 15/7/2023 đến ngày 28/7/2023 10:54 14/07/2023 [447]


      Thời khóa biểu từ ngày 07/6/2023 đến ngày 16/6/2023 10:39 07/06/2023 [447]


      Thời khóa biểu từ ngày 04/5/2023 đến ngày 12/5/2023 14:35 01/05/2023 [447]


      Thời khóa biểu ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 09/4/2023 18:33 28/03/2023 [447]


      Thời khóa biểu từ ngày 15/02/2023 đến ngày 24/02/2023 10:41 14/02/2023 [447]


      Thời khóa biểu từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022 05:57 22/10/2022 [447]


      Thời khóa biểu từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022 11:20 12/09/2022 [447]


      Thời khóa biểu Các lớp Bồi dưỡng từ ngày 07/9/2022 đến ngày 09/9/2022 09:23 06/09/2022 [447]


      Thời khóa biểu từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022 10:28 08/08/2022 [447]


      Thời khóa biểu từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022 11:03 24/06/2022 [447]


      Thời khóa biểu từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022 15:18 19/05/2022 [447]


      Thời khóa biểu từ ngày 18/4/2022 đến ngày 22/4/2022 16:36 19/04/2022 [447]


      Thời khóa biểu ôn thi từ ngày 21/02/2022 đến ngày 25/02/2022 16:47 21/02/2022 [447]


      Thời khóa biểu ôn thi từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021 15:58 04/10/2021 [447]

       Thời khóa biểu ôn thi từ ngày 29/3/2021 đến ngày 09/4/2021 10:36 09/04/2021 [447]

    


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu từ ngày 20/9/2023 đến ngày 30/9/2023
 Lịch bồi dưỡng, ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Kết quả điểm Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Thời khóa biểu từ ngày 16/8/2023 đến ngày 25/8/2023
 Lịch ôn tập kỳ thi NN-TH 27.8.2023

 

   

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CNTT

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn