Thứ năm, 28/09/2023     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học, chứng nhận Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    

  

 

 

 Thông báo
 
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Thời khóa biểu từ ngày 20/9/2023 đến ngày 30/9/2023
 Lịch bồi dưỡng, ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Kết quả điểm Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 

 

 LỊCH THI - HIỆU LỆNH
     Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/5/2023 11:06 09/05/2023 [472]

LƯU Ý:

 1. Thí sinh tập trung tại phòng thi lúc 07 giờ 00, ngày 14/5/2023.

 2. Địa điểm:                  sở 509 Phan Đình Phùng

         - Thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản tại Nhà H.

         - Thi cấp Chứng nhận Ngoại ngữ tại Nhà G.

 3. Tuân thủ quy chế thi và các quy định của Hội đồng thi.

 4. Xuất trình CMND/CCCD khi dự thi.

 5. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

 

 
Các tin khác liên quan :

      Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023 10:27 27/09/2023 [9]


      Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023 09:31 23/08/2023 [479]


      Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/7/2023 10:54 25/07/2023 [471]


      Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/6/2023 15:55 08/06/2023 [471]


      Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/6/2023 15:55 08/06/2023 [472]


      Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 09/4/2022 15:00 29/03/2023 [471]


      Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023 10:48 22/02/2023 [471]


      Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi ngày 30/10/2022 16:10 25/10/2022 [471]


      Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/9/2022 19:41 15/09/2022 [472]


      Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/8/2022 09:26 09/08/2022 [471]


      Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022 15:51 29/06/2022 [471]


      Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 29/5/2022 10:16 25/05/2022 [471]


      Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 24/4/2022 07:14 21/04/2022 [471]


      Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/02/2022 15:18 23/02/2022 [471]


      Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi ngày 08&09/01/2022 08:48 05/01/2022 [472]

       Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi ngày 13/6/2021 15:09 08/04/2021 [471]

    


 Tin mới nhất
 
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Thời khóa biểu từ ngày 20/9/2023 đến ngày 30/9/2023
 Lịch bồi dưỡng, ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Kết quả điểm Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023

 

   

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CNTT

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn